Arranca el procés per a elegir la direcció de l'IVAM amb la publicació de les bases del concurs

Els aspirants han de tindre en compte en el seu projecte un nou espai per al museu, diferent de la seu de Guillem de Castro

Guardar

ivam ep
ivam ep

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) arranca el procés per a la renovació de la direcció amb la publicació aquest dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de les bases del concurs públic d'elecció. El termini de presentació de candidatura és de 15 dies hàbils --és a dir, s'exclouen els dissabtes, els diumenges i els festius-, a comptar a partir de demà divendres.

La resolució, datada el 22 de juny i signada pel conseller de Cultura i president de l'IVAM, Vicent Marzà, estableix, entre altres requisits, que els aspirants han de tindre experiència en nivells de responsabilitat en l'àmbit de l'art contemporani. En la documentació que presenten amb el seu projecte a realitzar durant els pròxims cinc anys, han de definir clarament les línies d'actuació, els objectius, i la possible programació.

Aquest projecte ha de tindre en compte, a més, el pressupost anual de l'entitat i també diversos eixos, com que l'IVAM és un espai de referència, de reflexió i investigació, focus de visitants i nexe d'unió del sector cultural, la gestió de la seua important col·lecció, el procés d'internacionalització i un tractament específic per a l'IVAM-CADA, la subseu del museu situada a Alcoi (Alacant).

Així mateix, es demana al pròxim director o directora un projecte sobre un nou espai per a l'IVAM. La resolució explica que, després de 30 anys d'història, la institució cultural "necessita un nou espai d'actuació que permeta enriquir el programa d'activitats i connectar-lo amb la nova manera de produir i consumir art".

"Fa falta que el nou espai -prossegueix-- siga integrador i vertebrador que connecte i aproxime l'IVAM en el territori, genere laboratoris i acompanyaments de projectes i un lloc d'intercanvi d'idees, amb un concepte més pròxim a un espai del segle XXI. Aquest espai tindrà una ubicació diferent de la seu principal del carrer Guillem de Castro i comptarà amb una superfície aproximada de 600 m²".

Es constituirà una comissió de valoració que serà l'òrgan encarregat d'examinar les candidatures presentades i avaluar els mèrits. Estarà integrada per dos membres de l'administració titular: la secretària autonòmica de Cultura i Esport, que exercirà la presidència de la Comissió de Valoració i en cas d'empat tindrà vot de qualitat; i la directora general de Cultura i Patrimoni.

També formaran part altres dos membres de la societat civil: Virginia Paniagua (doctora en art, artista i investigadora); i Ricard Silvestre (doctor en art, artista), així com quatre experts: el director artístic del Pirelli HangarBicocca, de Milà, Vicent Todolí; el director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, de Madrid, Manuel Borja-Villel; la directora de la Whitechapel Gallery, de Londres, Iwona Blazwick; i el director del Museu d'Art Modern del Centre Pompidou, de París, Bernard Blistène.

El procediment de selecció es desenvoluparà en dues fases. La primera serà la de comprovació del compliment dels requisits de participació i de valoració del projecte de direcció per a l'IVAM i dels mèrits de la persona candidata (sobre 2); i la fase 2, d'entrevista. De la puntuació total, la fase 1 comptarà un 60% i la segona fase un 40%.

CONTRACTE CINC ANYS

El contracte de la persona seleccionada tindrà una duració de cinc anys, amb possibilitat de renovació, com a màxim, per un altre període de la mateixa duració (prèvia presentació, per part de la direcció, d'un projecte renovat per al nou període), excepte denúncia expressa per qualsevol de les dues parts, amb quinze dies naturals d'antelació. La persona designada percebrà la mateixa retribució que la que actualment percep la direcció de l'entitat, en aquest cas, José Miguel G. Cortés.

El passat 5 de juny, el Consell Rector de l'IVAM va aprovar dur a terme la convocatòria d'un concurs internacional per a la direcció d'aquest espai museístic de Cultura de la Generalitat. L'anunci de la convocatòria d'aquest concurs per part de la Conselleria --i, per tant, la decisió de no prorrogar el contracte de l'actual responsable--va provocar les crítiques de l'actual director, José Manuel G. Cortés, que va qualificar les formes d'"antidemocràtiques". Per part seua, el consell assessor de l'IVAM va dimitir en bloc.

Destacats