Un estudi augmenta les esperances d'una vacuna contra totes les variants de la Covid-19

Guardar

vacuna
vacuna
Científics de la Facultat de Medicina Duke-NUS i del Centre Nacional de Malalties Infeccioses de Singapur han descobert que els supervivents de la SARS de 2003 vacunats amb la vacuna d'ARNm de Pfizer-BioNTech produeixen anticossos funcionals molt potents, capaços de neutralitzar no sols totes les variants preocupants del SARS-CoV-2, sinó també altres coronavirus animals que tenen el potencial de causar una infecció humana.Aquesta troballa, publicat en la revista 'New England Journal of Medicine', suposa la primera vegada que es demostra eixa reactivitat neutralitzadora creuada en humans, i augmenta les esperances de desenvolupar una vacuna de nova generació eficaç i d'ampli espectre contra diferents coronavirus.Dins de la família dels coronavirus, un subgrup depén de la molècula ACE2 per a entrar en les cèl·lules humanes. Tant la SARS-CoV-1 com el SARS-CoV-2 pertanyen a aquest grup, així com una sèrie de coronavirus que circulen en animals com a ratapinyades, pangolins i civetes. Encara que la ruta exacta de transmissió continua sent desconeguda, aquests virus tenen el potencial de saltar dels animals als humans i podrien iniciar la pròxima pandèmia. En conjunt, aquest grup de virus es denomina sarbecovirus."Explorem la possibilitat d'induir anticossos neutralitzadors pa-sarbecovirus que puguen bloquejar la interacció comuna entre el virus ACE2 i l'humà, la qual cosa protegirà no sols contra tots els VOCs coneguts i desconeguts del SARS-CoV-2, sinó també contra futurs sarbecovirus", explica el doctor Chee Wah Tan, coprimer autor d'aquest estudi.Per a provar la seua hipòtesi, els investigadors van reclutar a huit persones que es van recuperar de la SARS-CoV-1, responsable de l'epidèmia de SARS de 2003, així com a deu persones sanes i a deu supervivents de la COVID-19. A continuació, van comparar la resposta immunitària dels tres grups abans i després de ser vacunats amb la vacuna contra el SARS-CoV-2.En concret, volien saber si els anticossos neutralitzadors desenvolupats en el grup vacunat contra el SRAS podien acabar amb els virus SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2, així com amb uns altres sarbecovirus, inclosos els sarbecovirus potencialment zoonòtics que s'han identificat en ratapinyades i pangolins."Abans de la vacunació, els supervivents de la SARS-CoV-1 tenien anticossos neutralitzadors detectables contra la SARS-CoV-1, però cap anticòs neutralitzador contra el SARS-CoV-2 o un nivell baix. Després de rebre dues dosis de la vacuna d'ARNm, tots van mostrar alts nivells d'anticossos neutralitzadors tant contra la SARS-CoV-1 com contra el SARS-CoV-2. El més important és que són l'únic grup amb un ampli espectre d'anticossos neutralitzadors contra els deu sarbecovirus que es van triar per a ser examinats", apunta la doctora Wanni Chia, coprimera autora d'aquest estudi.

Arxivat a:

Destacats