Tots els esforços per posar À. (RTVV) en antena abans d'acabar 2017

Guardar

RTVVexecutada
RTVVexecutada

Eixa és una de les principals conclusions del nou comunicat del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. L'antiga Ràdio 9 i Canal 9 comença ara si el seu compte enrere. Baremacions per als treballadors, una borsa per als antics extreballadors de RTVV i sobretot, contingut per a donar vida al nous canals de la nova RTVV.

Este és l'ultim comunicat del Consell Rector:

Reunit el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a Burjassot ha acordat:

1. Donar la conformitat a una proposta de baremació per a la selecció de personal de les borses de treball de la Corporació. Una proposta que ha de negociar-se amb els sindicats i que recull els elements establerts en la Disposició Transitòria Novena de la Llei 6/2016 del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic.

2. S'ha estudiat diversos escenaris per poder establir una cronologia d'actuacions de cara a la futura posada en marxa del nou espai de comunicació valencià. L'escenari tecnològic està pendent d'alguns informes, entre els quals el de l'equipament de la ràdio. No s'ha establert cap data d'emissió, però hi ha la voluntat de fer els esforços que calguen per iniciar els mitjans abans que acabe 2017.

3. Al marge de l'esquelet tecnològic sobre el qual s'ha d'assentar la Plataforma multimèdia, s'ha acordar constituir comissions de treball que avancen actuacions com ara l'elaboració del llibre d'estil, l'estudi i definició d'un Club infantil i preadolescent, i l'elaboració del pla d'igualtat. A més, s'ha decidit escometre les actuacions que calguen per dotar l'arxiu audiovisual de les actualitzacions de fets noticiables, bé a través de Forta, de l'arxiu de la Generalitat Valenciana o d'altres mitjans.

4. També s'ha estudiat les actuacions que són necessàries en l'àmbit dels continguts per preparar el material necessari de cara al naixement dels nous mitjans.

5. S'ha donat compte en la reunió que ha estat publicat en àmbit europeu el plec de condicions de la multicontinuïtat, una de les principals inversions tecnològiques per engegar la televisió pública.

6. Per últim, s'ha decidit encomanar el disseny gràfic del nom de la plataforma del nou espai de comunicació valencià

Arxivat a:

Destacats