Saura reafirma el compromís del Govern amb la ciutat de València en l'accés de l'AVE i el desenvolupament del Corredor Mediterrani al seu pas per la ciutat

Guardar

corredor_zaragoza
corredor_zaragoza

El secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge ha presidit hui el Consell d'Administració de la Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, on s'han aprovat diversos acords en el marc del desenvolupament del conjunt d'actuacions que permetran avançar en la integració del ferrocarril en aquesta ciutat.

Saura ha assegurat en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell que la trobada ha transcorregut en un ambient de cordialitat i d'entesa entre totes les Administracions implicades i ha reafirmat el compromís d'aquest Govern amb la ciutat de València en l'accés de l'Alta Velocitat i el desenvolupament del Corredor Mediterrani al seu pas per la ciutat.

Entre els principals acords, destaca la licitació de les obres per a l'habilitació dels solars de la primera fase del Parc Central, que dotaran a les parcel·les de les infraestructures urbanes i els serveis necessaris (aigua, energia i telecomunicacions).

Aquesta licitació té un import d'1.542.062,3 euros (sense IVA), quantitat a la qual s'afegiran 84.330,4 euros (sense IVA) en concepte de Direcció Facultativa i Seguretat i Salut de les obres.

Un altre acord rellevant ha consistit en la presentació de l'Estudi de Viabilitat del projecte de la fase III del nou Canal d'Accés que, segons la resolució adoptada en el Consell d'Administració de la Societat celebrat al maig de 2017, preveu un cronograma per al seu desenvolupament en dues fases.

La primera d'elles comprén la continuació del canal soterrat fins a l'encreuament amb la Giorgeta mantenint les actuals estacions de Joaquín Sorolla i València-Nord en superfície.

La segona fase preveu l'execució del canal d'accés amb l'estació central, la mateixa Estació Central i la construcció del túnel passant. Segons l'estudi de viabilitat presentat per Adif Alta Velocitat, l'estimació dels costos de la primera fase ascendiria a més de 395 milions d'euros, el finançament dels quals es garantirà mitjançant un conveni específic que incorporarà els compromisos d'aportacions per part dels socis.

Així mateix, es preveu constituir un grup de tècnics experts per part de les administracions perquè es realitze una anàlisi de les possibilitats i diferents estratègies per a la venda de solars del projecte de reparcel·lació de la fase primera, àmbit A.4-1 que consta d'una edificabilitat total de quasi 135.300 m2.

Durant el Consell d'Administració i, en línia amb l'anunciat pel Ministre de Foment en la seua visita al Parc Central el mes de desembre passat, s'ha abordat la conveniència de redactar un nou acord marc que mantindria la solució d'integració definida en el conveni de 2003 però adaptant-lo als increments de costos estimats per a l'execució de les diferents actuacions i fonts de finançament.

La Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003 està participada pel Ministeri de Foment, a través de les entitats públiques empresarials Adif Alta Velocitat (30%), Adif (7,5%) i Renfe (12,5%), per l'Ajuntament de València en un 25%, i la Generalitat Valenciana amb el 25% restant.

Destacats