Sanitat i Transparència estudien ampliar en matèria sanitària el conveni entre la Generalitat i Transparència Internacional

Guardar

materia sanitaria
materia sanitaria

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, s'ha reunit amb la secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Zulima Pérez, amb la finalitat d'ampliar els continguts relacionats amb la transparència en la gestió sanitària.

Una de les propostes que s'han abordat consisteix en l'ampliació del conveni de col·laboració subscrit al desembre del 2015 entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i l'entitat Transparència Internacional, per incorporar un apartat específic relatiu a Sanitat.

L'acord marc vigent entre la Generalitat i Transparència Internacional té per objecte "ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Els responsables de Sanitat i Transparència han celebrat una trobada per abordar els continguts de l'esborrany del text que enriquirà l'actual conveni. A la reunió ha assistit també el secretari autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Narcís Vázquez.

La secretària autonòmica de Transparència, Zulima Pérez, ha declarat que aquesta mesura "és un pas molt important per a la rendició de comptes i és un exemple per a la transparència a la Comunitat Valenciana".

"Comencem la marxa en la conselleria la recuperació de drets, més endavant seguim amb la recuperació del sistema públic i seguim amb la tercera pota que consisteix en la democratització del sistema sanitari a través de la participació i la transparència", ha afegit Carmen Montón.

Unes altres de les iniciatives que es van a engegar per ampliar els continguts relatius a aquesta matèria és oferir informació personalitzada de cada pacient de la llista d'espera quirúrgica que podria consultar-se a través d'Internet. Fins al moment, les dades que s'ofereixen són mitges agregades de tota la població.

També s'ha plantejat publicar dades, amb periodicitat trimestral, dels indicadors més significatius inclosos en la Memòria de Gestió de la conselleria de Sanitat. La primera edició de la Memòria, del 2015, es va presentar fa menys d'un mes. Un altre dels aspectes tractats consisteix en el compromís de realitzar una avaluació del Pla de Salut (2016-2020) a mitjan legislatura i difondre el resultat.

A més, es crearà un espai exclusiu a la pàgina web GVAOberta per incloure tota la informació relacionada amb la transparència en la gestió de les polítiques sanitàries.

En la reunió s'ha abordat aprofundir en uns altres dels continguts que la conselleria de Sanitat ja ofereix i sobre els quals es podria afegir nova informació. Per exemple, respecte a les concessions administratives, s'ha plantejat incorporar també la publicació de les liquidacions definitives a la informació ja existent com els plecs de condicions administratives i tècniques, les actes de les comissions mixtes de seguiment i dels contractes.

Respecte als nomenaments dels càrrecs directius de les institucions sanitàries, es publicaran no solament les dades relacionades amb la convocatòria, composició de la comissió de valoració, de la proposta de nomenament o del mateix nomenament (com ja es fa http://www.san.gva.es/web/dgrhs/avisos-noticias-convocatorias) sinó també altres dades com el currículum del candidat o candidata o la data d'expiració del contracte, si n'hi hagués.

D'altra banda, la consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha anunciat la propera constitució de la comissió de seguiment dels nomenaments de càrrecs directius d'institucions sanitàries. La comissió es convocarà la setmana que ve per a la seua constitució i la celebració de la primera reunió.

Destacats