S'aproven les taxes universitàries per al pròxim curs

Guardar

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016-2017.

L'import de les tarifes per a la realització d'estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada universitat, igual que l'import dels preus per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l'ús o cessió d'instal·lacions universitàries.

Així mateix, es beneficiaran d'exempcions i bonificacions: l'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o de la Generalitat; els que obtinguen matrícula d'honor o premi extraordinari de Batxillerat; els que siguen membres de famílies nombroses i famílies monoparentals; els que hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars; les víctimes de violència de gènere o els fills de víctimes de violència de gènere menors de 25 anys, i els alumnes que tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent.

L'import de les taxes aplicables als estudiants estrangers serà el mateix import que l'aplicat per als estudiants de nacionalitat espanyola.

Així mateix, en l'últim Consell Valencià d'Universitats, celebrat el 12 de juliol de 2016, es va consensuar amb les universitats valencianes mantenir les taxes universitàries per al pròxim curs.

Des de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport es treballa per a rebaixar en un futur les taxes universitàries. Aquest tema està intrínsecament relacionat amb un finançament just per part de l'Estat a la nostra autonomia.

A més, s'aspira a augmentar durant els pròxims cursos els pressupostos destinats a beques universitàries i a estudiar possibilitats de crear noves beques.

Augmenta en un 40% el pressupost per a la beca salari

Des del curs 2015-2016 s'han augmentat en un 40% els pressupostos per a beques universitàries i s'han creat altres noves com la Beca Salari, única a l'Estat espanyol.

La Beca Salari és per a l'alumnat que iniciarà per primera vegada els seus estudis universitaris el curs 2016-2017. Són alumnes provinents de famílies que no poden fer front a les despeses derivades dels seus estudis universitaris.

L'objectiu és evitar l'autoexclusió i garantir que els estudiants que inicien els estudis puguen acabar la seua formació universitària amb un salari destinat a formar-se.

D'aquesta manera, l'alumnat pot col·laborar amb la seua família aportant un sou pròxim al salari mínim interprofessional de fins a 600 euros durant els quatre anys de formació, sempre que superen acadèmicament els cursos.

En aquestes ajudes es flexibilitzen els requisits, ja que el llindar de renda que s'estableix per a famílies de quatre membres és de fins a 18.000 i la nota mínima exigida, tant per a accedir com per a renovar, és d'un 5. Per a aquestes beques hi ha consignats 5 milions d'euros i s'estima que els beneficiaris poden arribar al miler fins a esgotar l'import.

A més, la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport ha creat una nova beca, que es va aplicar en el curs 2015-2016, la de no abandó i ha millorat les existents.

Aquestes mesures estan directament relacionades amb la resposta de l'administració educativa per a afavorir la igualtat d'oportunitats de totes les valencianes i valencians perquè puguen optar a estudis universitaris.

S'estima, a més, que la política de beques, el finançament universitari i la rebaixa de les taxes han d'analitzar-se conjuntament perquè depenen de les disponibilitats financeres i pressupostàries de la Generalitat.

Des de la Generalitat es continuaran reforçant en 2017 el conjunt de convocatòries d'ajudes i beques per a evitar la discriminació per motius econòmics amb l'objectiu compartit que cap estudiant universitari deixe d'estudiar per motius econòmics.

Arxivat a:

Destacats