Quines seran les novetats de l'E.S.O i Batxillerat per al curs 2021-2022?

L''aprovat general' es manté, igual que l'organització per àmbits de coneixement, segons la resolució publicada per la Conselleria d'Educació

Guardar

visita-informadores-juveniles-institutos-1
visita-informadores-juveniles-institutos-1

La pandèmia provocada per la Covid-19 va fer que el curs passat l'ensenyament haguera d'adaptar-se a una situació sense precedents en temps rècord. Les autoritats educatives es van veure obligades a readaptar la normativa del sistema d'ensenyament a una nova normalitat a les aules que s'ha allargat fins a dies de hui, més d'un any després.

Segons la resolució publicada aquesta setmana per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, amb Vicent Marzà al cap, algunes de les novetats que, al principi, van ser extraordinàries, es mantindran de cara al curs 2021-2022. La resolució té en compte aspectes per a aquest curs i, a més, uns altres de cara al curs que ve en el cas de l'E.S.O.: en termes generals, es mantindran els criteris d'avaluació i promoció implantats amb urgència per al curs passat a conseqüència de la crisi sanitària.

Una de les mesures més destacables adoptades l'any passat va tindre a veure amb el fet que la repetició de curs fora una cosa 'excepcional'. Serà una cosa que es repetirà, de nou, al curs present 2020/2021. En el que al curs que ve, 2021-2022, respecta, es mantindrà per a Primer de l'E.S.O l'agrupació de matèries per àrees de coneixement. És més, serà una cosa que, probablement, podria afectar també a Segon de l'E.S.O.

A més, la Generalitat va publicar aquest dimarts el calendari d'admissió d'Infantil, Primària, ESO i Batxiller per al pròxim curs.

ORGANITZACIÓ CURRICULAR PER ÀMBITS DE CONEIXEMENT (1° i 2° DE LA E.S.O.)

Això es farà d'acord amb la nova regulació que s'elabore establint les directrius generals per al currículum dels cursos primer i segon. En eixe sentit, els centres que així ho consideren podran optar per aquesta organització curricular en el segon curs de l'E.S.O., una cosa deguda al fet que, segons Educació, està tenint resultats positius per a l'alumnat.

L'estructuració dels ensenyaments per àmbits de coneixement és un model que ja està funcionant a les aules valencianes des del curs passat, per la qual cosa no és una novetat. El seu objectiu és el de "facilitar una transició adequada de tot l'alumnat procedent de sisé de Primària".

En la línia del que va explicar en el seu moment la Conselleria d'Educació, segons apunta Europa Press, aquesta organització és "flexible" i els centres poden treballar en els seus propis esquemes: des de crear una àrea humanística i una altra lingüística fins a dissenyar ores cientificotècniques o artístiques. "La Conselleria estableix un marc general i un procediment perquè els centres adopten el seu model", van apuntar.

LA REPETICIÓ DE CURS EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (1r, 2n, 3r i 4t)

La resolució indica que la repetició es considera "una mesura de caràcter excepcional que s'ha d'adoptar, en tot cas, de manera col·legiada per l'equip docent, amb l'assessorament de Departament d'Orientació". A més, especifica que es procedirà a la promoció de curs en "funció de l'evolució acadèmica de l'estudiant, considerada globalment i no únicament a partir de les matèries no superades".

En eixe sentit, l'alumnat que promocione sense haver superat totes les matèries, seguirà els plans de reforç que establisquen els corresponents departaments didàctics en coordinació amb els equips docents.

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE LA E.S.O.

Quant a l'E.S.O., els equips docents hauran d'adoptar les decisions de manera col·legiada i basant-se en l'adquisició dels objectius generals establits per a l'etapa i el desenvolupament de les competències.

La decisió de titulació, tant en l'avaluació final ordinària com en l'extraordinària, s'ha d'adoptar de manera que permeta a l'alumnat continuar el seu itinerari acadèmic. És per això que "no queda supeditada a la superació de totes les assignatures.

QUÈ PASSA AMB BATXILLERAT?

Quant a Batxillerat, se subratlla que l'alumnat no ha de veure's perjudicat per les actuals circumstàncies, per la qual cosa s'ha de donar prioritat a la continuïtat de la seua formació, sobretot tenint en compte a l'alumnat vulnerable. És per això que la repetició de curs i l'obtenció del títol de Batxillerat estaran determinades per una decisió col·legiada per l'equip docent en funció de la seua evolució acadèmica. És a dir, no podrà veure's condicionada per les matèries que no haja superat.

En relació amb això, a l'alumnat podrà matricular-se en segon sense haver superat assignatures de primer. En cas que en finalitzar segon de Batxillerat l'alumne o alumna no haja superat totes les assignatures, podrà matricular-se de nou només en aquelles suspeses, sense necessitat de tornar a cursar aquelles superades.

Els mateixos patrons s'utilitzaran en el que a la Formació Professional es refereix.

Destacats