Puig anuncia que el Consell aprovarà aquest divendres mesures per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges

Guardar

03_segunda_visita_112_recortada
03_segunda_visita_112_recortada

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell aprovarà aquest pròxim divendres mesures per a pal·liar els danys originats per les fortes pluges registrades a la Comunitat Valenciana tant en aquests últims dies com els passats 27 i 28 de novembre.

Aquestes precipitacions han produït danys a cultius i a béns de titularitat pública, a les infraestructures agrícoles i a les xarxes de camins locals, agrícoles i forestals, tal com ha explicat el cap del Consell després de mantenir una reunió amb el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner.

"Anem avaluar tot el que ha passat i, en funció d'aquest anàlisi, prendrem mesures per a sol·licitar la col·laboració del Govern d'Espanya i fer front a les situacions més complicades que s'han produït en algunes zones i que han deteriorat infraestructures viàries o un altre tipus d'infraestructures fonamentals", ha subratllat Puig.

En concret, els dies 27 i 28 de novembre, els dies 4 i 5 de desembre de 2016 i, de manera especial, els dies 17, 18 i 19 d'aquest mateix mes, la Comunitat Valenciana ha patit una sèrie de fenòmens tempestuosos d'inusitada intensitat, amb registres acumulats que van superar àmpliament els 100 litres per metre quadrat en 24 hores en moltes localitats.

Per açò, davant aquesta situació, el Govern valencià ha iniciat les accions pertinents per a aconseguir al més prompte possible la volta a la normalitat de totes les zones que s'han vist afectades en tota la Comunitat.

En aquest sentit, el decret que s'aprovarà aquest divendres arreplega que s'establirà un termini de 30 dies, explicats des de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), perquè els municipis afectats puguen presentar les seues estimacions de danys, de les infraestructures i béns públics, com a conseqüència de les pluges.

Una vegada presentades les sol·licituds, es durà a terme una avaluació per part d'una comissió tècnica presidida pel director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Així mateix, la comissió farà una estimació pressupostària amb càrrec al Fons de Contingència per a l'exercici 2017. En el cas de superar-se la dotació pressupostària prevista, es podrà establir un prorrateig entre totes les actuacions finançables, que s'imputaran a càrrec del Fons de Contingència per a l'exercici 2017. Tot açò sense perjudici que els departaments competents puguen cofinançar amb càrrec als seus fons propis ordinaris les actuacions previstes fins al 100 per 100 del seu cost.

Les actuacions d'inversió directa podran realitzar-se mitjançant encàrrec a mitjans propis als quals es refereix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Arxivat a:

Destacats