Obres Públiques engega la campanya d'hivern per a actuar davant incidències per neu i gel en les carreteres de la Generalitat

Un total de 14 màquines quitanieves i 250 tones de material fundente estan preparats per a fer front als possibles problemes que puguen causar la neu i el gel en el trànsit de les carreteres de la Comunitat

Guardar

VIV_Nieve
VIV_Nieve

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha engegat tots els seus dispositius per a resoldre les incidències viàries que puguen ocasionar els episodis de neu i gel en les carreteres de la Generalitat. Amb esta operació comença la campanya viària d'hivern que estarà vigent fins a mitjan mes d'abril del pròxim any.

L'objectiu és resoldre les incidències viàries hivernals que es puguen produir especialment amb les nevades i amb la presència de gel en la calçada. El dispositiu està format per una xarxa de 14 màquines quitanieves, prop de 250 tones de material funden-te, així com un operatiu escalable que s'incorporarà addicionalment d'acord amb la intensitat de l'episodi.

D'igual manera, els equips de la conselleria tenen itineraris de neteja establits que es van treballant en coordinació amb altres equips de les administracions locals i consorcis de bombers, de manera que tota la xarxa interurbana quede habilitada en poques hores.

Així, d'acord amb els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i les declaracions de risc de la Generalitat, especialment quan es prevegen gelades, els equips tractaran les carreteres a fi de prevenir i minimitzar la incidència de gel, especialment en carreteres d'interior de baix trànsit on les plaques de gel produeixen major risc per als vehicles.

L'organització

A escala organitzativa, el Centre de Gestió i Seguretat Viària de la Generalitat farà un seguiment continu i des dels seus equips i arreplegarà la informació d'incidències en les carreteres, i compartiran amb la resta de titulars del sistema viari valencià i amb el sistema regulador del trànsit els problemes que es vagen detectant, l'evolució d'estos, les previsions de les quals es disposa, així com els punts de les carreteres on es faça necessari reforçar la neteja.

Aquest operatiu no solament prevé les incidències per neu, sinó que també està preparat per a alliberar les carreteres de problemes ocasionats per les pluges fortes i inundacions, i disposa també de diferents equips adaptats a la diversitat d'incidències que es puguen produir.

Destacats