Nous passos per a la nova Canal 9

Comunicat del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

Guardar

RTVVexecutada
RTVVexecutada

Després de la reunió celebrada el 15 de desembre de 2016 en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, a Burjassot, el Consell Rector d'esta Corporació ha tractat els següents punts:

En primer lloc, s'ha informat sobre les actuacions que s'han dut a terme i que han donat com a resultat el lloguer de part de les instal·lacions i de l'equipament de l'antiga RTVV després d'una negociació mantinguda amb els liquidadors de l'extint servei de ràdio i televisió públic RTVV SAU. Pel que fa a este acord:

- Es podrà fer ús de les plantes SOTERRANI, BAIXA (a excepció dels despatxos 007 i 007B), PRIMERA (a excepció dels despatxos 145, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164 i quatre despatxos sense numerar existents enfront d'estos tres últims) SEXTA, SETENA i VUITENA, així com el despatx 224 de la planta 2ª.

- Es podrà usar tot l'equipament que calga i que estiga situat en les instal·lacions descrites anteriorment per a les noves activitats que vagen a desenvolupar-se.

- També tindrà accés a l'arxiu documental de RTVV.

- Esta operació es realitza a canvi d'un cànon que ha de ser fixat per una comissió mixta, Corporació - SAU, que consistirà en la part proporcional de despeses generals de manteniment de les instal·lacions.

- La durada del contracte és d'un any fins que es produïsca l'adquisició dels actius de RTVV per part de la Generalitat Valenciana.

En segon lloc, s'ha debatut la proposta de contracte de sistemes i serveis necessaris per a la posada en explotació de la multicontinuïtat de la televisió. Esta ha sigut presentada pel director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Vicent Aguiló. Esta proposta tracta els següents punts:

- La necessitat de contractació de sistemes i serveis necessaris per a la posada en explotació de la multicontinuïtat del servei de televisió de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

- Es requereix comptar amb un equipament per a dos canals, contemplant fins a quatre, independents o sincronitzats i configurables en SD/HD, a definir posteriorment.

- Les característiques i contingut de l'àudio hauran de tenir en compte el bilingüisme de la Comunitat Valenciana. En eixe sentit, es prepararà la multicontinuïtat per a oferir els programes en valencià, castellà i també en anglés. Així mateix, s'oferiran necessàriament altres serveis com el d'audiodescripció.

- Al mateix temps, es posaran en funcionament els serveis de teletext, incloent la senyalització d'obligat compliment, la de Present/Following, i l'opcional que es definisca; EPG (guia electrònica de programes), subtitulat multiidioma de programes, etc. Es prepararà tot el backoffice necessari per a fer açò possible.

A continuació, s'ha avaluat la proposta de selecció dels continguts per al disseny de la graella de les emissions en proves. S'han presentat quatre propostes de graella, de les quals se n'ha seleccionat una que servirà de base.

Finalment, s'ha debatut sobre la proposta de la FORTA amb la distribuïdora Warner Bros. concloent que encara que este acord aporta un producte atractiu per a una ampla audiència, en l'actualitat la CVMC no té els mitjans materials i personals per a començar les emissions de manera immediata. Com en una primera fase d'emissions en proves sols s'emetrà material d'arxiu, queda posposat fins al moment de les emissions regulars la decisió respecte a esta proposta.

Arxivat a:

Destacats