Marzà: "Creem els consells territorials de l'FP per a connectar completament la formació a les necessitats dels sectors productius valencians"

El conseller Vicent Marzà també ha fet balanç de les accions de modernització de l'FP que s'estan duent a terme

Guardar

consell valencià FP marzà
consell valencià FP marzà
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball han celebrat el Consell Valencià de l'FP, que té com a objectiu treballar conjuntament per a acostar la Formació Professional a les necessitats dels sectors productius valencians i, així, assegurar l'ocupabilitat amb bones condicions laborals.Les dues conselleries han treballat conjuntament la creació dels consells territorials de l'FP amb la voluntat de determinar, juntament amb els diferents agents implicats, l'oferta de noves implantacions de cicles formatius ajustada de manera eficient i pròxima als entorns productius de les diferents zones del nostre territori. És per això que els consells territorials de l'FP es regularan mitjançant una ordre que es publicarà els pròxims dies al DOGV.El conseller Vicent Marzà ha destacat que "duem diversos cursos ajustant l'oferta formativa a les necessitats de les empreses i les indústries valencianes en el disseny d'un mapa de l'FP coherent. Per això els consells territorials de l'FP són la punta de llança d'aquesta línia d'actuació per a connectar perfectament la Formació Professional al món laboral. L'FP és una solució clau per fer front a la crisi social i econòmica generada de la pandèmia: potenciant aquests estudis assegurem que les valencianes i els valencians que opten per cicles formatius aconseguisquen molt fàcilment llocs de treball dignes".El responsable d'Educació de la Generalitat ha explicat també que "els consells territorials de l'FP donen rellevància al paper dels centres que imparteixen Formació Professional i els ancoren amb els entorns productius més pròxims, que són els veritables pols de desenvolupament local i territorial".S'han determinat 19 consells territorials de l'FP, i s'ha tingut en compte la situació i les característiques geogràfiques, així com cada entorn social, cultural i econòmic. L'àrea d'influència de cada consell territorial abasta poblacions molt concretes. Les àrees són: els Ports-Baix Maestrat; la Plana Alta; Castelló 2; la Vall del Palància; Requena-Utiel; l'Àrea Metropolitana de València; València; València 2; la Ribera del Xúquer; la Costera; la Safor; la Vall d'Albaida; la Marina Alta; l'Alcoià i el Comtat; el Vinalopó; la Marina Baixa; l'Alacantí; Elx; i el Baix Segura.En aquest sentit, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent ha destacat que "aquesta col·laboració d'Ocupació i Educació territorializada i sectorializada amb la participació dels agents socials més representatius és necessaria per anticipar i adequar la formació a les necessitats de les empreses i indústries valencianes. Cal ajustarla formació professional i les necessitats, canviants, en permanent evolució, del teixit productiu valencià en cada racó del nostre territori i resulta fonamental desenvolupar els Consells Territorials de Formació Professional, una eina de treball transversal entre les àrees d'ocupació i educació".Per altra banda, durant el Ple del Consell Valencià de la Formació Professional s'ha aprovat dues accions del Servei Valencià d'Ocupació, Labora, fonamentals per donar suport a la Formació Professional a l'àmbit laboral: la resolució per a la convocatòria d'ajudes dels plans de formació relacionats amb el diàleg social i un projecte d'ordre pel qual es modifiquen les bases reguladores de les ajudes dels tallers d'ocupació per a les entitats locals amb l'objectiu de garantir la participació dels col·lectius amb més dificultats d'inserció o vulnerables.Així, Climent ha anunciat que "Labora publicarà en breu la convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva per a l'exercici 2021". L'import s'eleva a 1.122.356 euros i podran ser beneficiàries les organitzacions sindicals i empresarials més significatives, així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquestes per a la consecució d'aquests objectius.Seran subvencionables activitats i accions formatives com jornades, seminaris i cicles de conferències, trobades internacionals que compten amb experts d'altres nacionalitats per a tindre un intercanvi d'informació sobre el diàleg social i la negociació col·lectiva en diferents països, i panells, fòrums i tallers d'experts que compartisquen informació sobre bones pràctiques en diàleg social i negociació col·lectiva dels diferents sectors.D'altra banda, Climent també ha manifestat que "estan ultimant els canvis de les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació destinat a les entitats locals territorials, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, així com les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats locals territorials".Climent ha explicat que "la situació del mercat de treball o les circumstàncies socioeconòmiques incideixen negativament en major mesura en determinats col·lectius assenyalats com a prioritaris o vulnerables per les seues dificultats per a la inserció laboral"."Amb aquesta modificació volem introduir la possibilitat que les ajudes es dirigisquen específicament a un col·lectiu concret que es determine en la respectiva convocatòria, per tal de garantir la seua participació en aquest programa, adaptar el projectes i donar millor resposta a les seues dificultats", ha destacat el conseller.Aquests col·lectius són dones, persones amb diversitat funcional, persones majors de 45 anys, persones amb baixa qualificació, persones en atur de llarga durada, dones víctimes de violència de gènere, persones en situació o risc d'exclusió social, persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals, persones 'trans', o persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.
Destacats