Les parelles de fet podran ser beneficiàries de manera conjunta del títol de família nombrosa

Guardar

Gent jove al carrer
Gent jove al carrer

La Comunitat Valenciana permetrà que les parelles de fet puguen ser beneficiàries de manera conjunta del títol de família nombrosa, segons ha informat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha concretat que aquesta és una de les novetats que inclou el decret pel qual es regula l'emissió i renovació d'aquests carnets.

El decret, que regula aquest procediment per a adaptar-lo a les modificacions legislatives que s'han desenvolupat i per a millorar aspectes administratius que faciliten a les famílies l'accés als beneficis que atorga el reconeixement, també inclou novetats com l'ampliació de la tipologia de famílies que poden ser beneficiàries del títol, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La vicepresidenta ha detallat que fins ara només podien ser titulars del mateix una de les dues persones integrants de la parella de fet, juntament amb els fills i filles que conformen la unitat familiar, la qual cosa feia que l'altra persona es quedara sense poder accedir als beneficis vinculats al títol.

En aquest sentit, ha destacat que el fet que també les parelles de fet puguen ser titulars de manera conjunta d'aquest dret suposa atendre una "reivindicació històrica" i suposa "un pas més cap al reconeixement de la diversitat familiar", i converteixen a la Comunitat Valenciana en "un dels pocs territoris espanyols" on les unions de fet poden accedir a aquest reconeixement.

Les parelles de fet que desitgen sol·licitar el títol hauran d'acreditar la seua situació o bé mitjançant certificació d'unió de fet formalitzada, o bé a través d'una declaració responsable i empadronament.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Entre les novetats del nou decret s'inclou la regulació de la tramitació telemàtica de les sol·licituds, que permet a les famílies realitzar la sol·licitud i tot el procediment a través de mitjans electrònics.

Oltra ha ressaltat que avanços com aquest "s'han revelat més importants encara en la circumstància actual de la pandèmia", on "existeix una dificultat en l'accés a les cites en els registres motivats, entre altres qüestions, per la restricció de la mobilitat que s'ha hagut d'imposar per una qüestió de salut pública".

També s'incorpora un aspecte "fonamental" relatiu al canvi en la normativa estatal sobre el manteniment del reconeixement del títol de família nombrosa fins que l'última persona descendent deixe de complir amb els requisits, que té el seu impacte en els efectes del títol que s'expedeix a cada moment.

La vicepresidenta ha apuntat que dues de les novetats "més importants" del decret estan relacionades amb l'eliminació de la renovació anual de les famílies nombroses reconegudes de categoria especial per renda, i que se substitueix, si s'escau, per la presentació d'una declaració responsable que es mantenen les circumstàncies.

D'igual manera, en el cas de títols que incloga persones beneficiàries en situació de discapacitat, els efectes del mateix no es vincularan a la caducitat, si existira, d'aquesta, deixant a la família l'obligació de comunicar qualsevol modificació que supose algun canvi en el títol.

El decret també recull les diferents instruccions ja implementades per a agilitar les sol·licituds de família nombrosa, com l'establiment d'una única renovació per situació d'estudis, i l'emissió de la pròrroga de manera automàtica en totes les sol·licituds de renovació.

NOMBRE DE FAMÍLIES NOMBROSES

Oltra ha remarcat que el respecte a la diversitat familiar és "un dels senyals d'identitat del Consell del Botànic, que ha impulsat canvis normatius com aquest o com el de famílies monoparentals, que equipara els drets que tots dos tipus de família tenen en la Comunitat Valenciana".

Així mateix, ha destacat que també s'han reforçat els equips destinats a la tramitació dels títols, la qual cosa ha permés que en l'actualitat hi haja 72.446 títols en vigor, enfront dels 57.306 que hi havia el juliol de 2015 amb l'antic govern. "Aquests reforços també estan permetent millora els temps de renovació i tramitació que estableix la llei", ha valorat.

Arxivat a:

Destacats