La Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana realitza durant este estiu una enquesta als turistes per a conéixer el seu perfil

Guardar

vista_del_penon_desde_calpe
vista_del_penon_desde_calpe

L'Agència Valenciana del Turisme realitza des del passat 1 de juliol i fins al pròxim 15 de setembre, una enquesta de satisfacció del client amb la finalitat de conéixer l'opinió dels turistes que facen ús dels serveis d'atenció i informació turística oferits a través de les 201 oficines de la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana.

L'enquesta té com a objectiu determinar el perfil, grau de satisfacció i percepció de qualitat de servei que els usuaris de les oficines tenen de l'oferta turística de les destinacions de la Comunitat. Per a açò, l'Agència ha distribuït a totes les oficines de la Xarxa els qüestionaris en vuit idiomes (castellà, valencià, anglés, alemany, francés, rus, xinés i italià) perquè puguen ser completades pels visitants.

El formulari avalua aspectes com la qualitat del servei rebut en l'oficina, la satisfacció de les expectatives pel que fa a la destinació, la voluntat de tornar (fidelització) a la Comunitat, els canals d'informació que han utilitzat per a seleccionar el seu viatge, així com la intencionalitat de visita a determinats recursos i instal·lacions turístiques, o la participació en activitats lúdiques, culturals, museístiques i esportives, entre unes altres.

Així mateix, l'enquesta inclou preguntes per a recaptar informació del client sobre aspectes de rellevància per al nostre servei en l'actualitat: hàbits d'ús i disponibilitat de terminals mòbils amb connexió a internet i xarxes socials.

També aportarà dades de gran interés per a conéixer com viatgen els nostres turistes que visiten les oficines, sobre les característiques dels seus viatges, reserves, mitjà de transport utilitzat, composició del grup, allotjament o motivació de la visita.

Enguany s'ha articulat una nova dinàmica de recollida de dades en un nombre important d'oficines -entorn de 100-, amb la posada a la disposició de les mateixes de tablets on emplenar els turistes les enquestes de forma directa. D'aquesta manera, s'agilitaran significativament els processos de càrrega, es millorarà el grau de neutralitat a l'hora de recollida de dades i facilitarà la seua explotació posterior de forma autònoma per cada oficina Tourist Info participant.

Els resultats permetran disposar d'informació sobre el perfil del visitant així com conéixer les característiques del viatge, si reserva o no amb bestreta, quin mitjà de transport utilitza, si viatja sol o acompanyat, l'allotjament o motivació de la visita, entre uns altres.

Qualitat en els serveis Tourist Info

La dinàmica de la demanda turística requereix adaptar contínuament l'oferta a les necessitats i exigències de la demanda. En aquest sentit, l'enquesta de la Xarxa Tourist Info s'ha consolidat com un observatori clau per a arreplegar informació dels usuaris de la xarxa al llarg de tot el territori, convertint-se en una eina fonamental per al control intern de la qualitat dels serveis d'informació que s'ofereixen en destinació, la seua orientació al client i millora contínua en la gestió i nous serveis.

Cal destacar que la Xarxa Tourist Info de la Comunitat gaudeix d'un nivell de qualitat reconegut en l'àmbit nacional, com ho demostra el fet de liderar els distintius "Q" del Sistema de Qualitat Turística d'Espanya, i per açò compta amb instruments permanents de diagnòstic del servei per a aconseguir una millora permanent.

Durant l'estiu passat es van recaptar un total de 7.700 qüestionaris, i la dada més significativa va ser que més del 90% dels turistes que van arribar a la Comunitat Valenciana, van pensar a repetir la seua visita.

L'informe de l'enquesta corresponent a la temporada 2015, així com d'anys anteriors, pot consultar-se en la seua web de l'Agència Valenciana del Turisme (turisme.gva.es) en la secció 'Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana'.

En finalitzar la campanya, la Generalitat posa a la disposició dels municipis la informació tabulada de les dades obtingudes en el conjunt de la Comunitat Valenciana. Així mateix, les oficines que han implantat sistemes de gestió de qualitat, mantenen la presa de dades en un format simplificat d'aquesta enquesta durant tot l'any, per al seguiment permanent de la satisfacció dels turistes.

Destacats