La signatura d'hipoteques sobre habitatges en la Comunitat Valenciana baixa un 7,7 a l'abril, el tercer menor descens del país

Guardar

viviendas ep
viviendas ep

La signatura d'hipoteques sobre habitatges va baixar un 7,7% per cent en la Comunitat Valenciana a l'abril en comparació amb el mateix mes de 2019, el tercer menor descens del país, --només creixen a Múrcia--, i menys de la meitat que la mitjana nacional que es va situar en un -18,4%, segons les dades difoses hui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que recorda que les dades procedeixen d'escriptures públiques realitzades anteriorment.

L'INE recorda que durant el mes d'abril l'atenció diària al públic en els Registres de la Propietat es va realitzar exclusivament mitjançant correu electrònic o per via telefònica.

En aquest sentit, Estadística ha agraït al Col·legi de Registradors de la Propietat, font primària de les dades d'aquesta estadística, l'esforç realitzat per a la publicació de les dades d'abril, que han comptat amb una taxa de resposta superior al 94%, similar a la de mesos anteriors.

Segons aquestes dades, la caiguda del 7,7% situa a la Comunitat Valenciana com la tercera regió que menys va retrocedir interanualment la signatura d'hipoteques, després d'Andalusia (7,6%) i La Rioja (-5,8%). Només la Regió de Múrcia va experimentar un creixement del 19,4%.

A més, les 2.852 hipoteques sobre habitatges constituïts a l'abril suposen una reculada mensual del -1,1%, el més sota del país, on de mitjana es van contraure un -9,6%.

Per a les 2.852 hipoteques sobre habitatges, les entitats financeres van prestar 252,7 milions d'euros, un 8,9% menys que l'abril de 2019 i un 6,6% menys que al març, quan a Espanya es van registrar caigudes del -19,4% i del -11,4%, respectivament.

A més d'aquestes, es van constituir a l'abril en la Comunitat Valenciana altres 958 hipoteques sobre finques urbanes d'un altre tipus per un import de 152,6 milions i 19 sobre solars per valor 6,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un total de 3.829 finques urbanes que van sumar 411,7 milions.

La majoria dels crèdits van ser atorgats per bancs, en concret 3.490 per valor de 386,7 milions, mentre altres entitats financeres van concedir 339 préstecs per 25 milions d'euros.

D'altra banda, a l'abril es van signar a la regió 97 hipoteques sobre finques rústiques per un import conjunt de 12,5 milions d'euros, 74 concedides per bancs i 23 per altres entitats financeres.

En total, en el quart mes de l'any es van rubricar a la regió 3.926 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes per un muntant global de més de 424,2 milions d'euros.

Així mateix, es van cancel·lar 3.124 hipoteques, la majoria d'elles d'habitatges (2.221).

DADES NACIONALS

A Espanya, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat es va situar en 23.840 el mes d'abril passat, xifra que suposa un 18,4% menys que en igual mes de 2019 i que és la més baixa en un mes d'abril des de 2017.

Amb la reculada interanual experimentada a l'abril, la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena dos mesos consecutius de taxes interanuals negatives després de la reculada del 14,6% experimentat al març, quan es va declarar l'estat d'alarma per la crisi sanitària.

D'acord amb les dades difoses per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va baixar un 1,2% respecte a abril de 2019, fins als 125.338 euros, mentre que el capital prestat va baixar un 19,4% en taxa interanual, fins als 2.988 milions d'euros.

En termes mensuals (abril sobre març), el nombre d'hipoteques sobre habitatges va retrocedir un 9,6%, mentre que el capital prestat per a aquesta mena d'hipoteques va disminuir un 11,4%.

En tots dos casos es tracta dels majors descensos mensuals en un mes d'abril des de 2017.

ANDALUSIA, Al capdavant DE LES HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES

Les comunitats amb major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a l'abril van ser Andalusia (5.580), Catalunya (4.210) i Madrid (3.995).

Només Múrcia va presentar taxa interanual positiva en el nombre d'hipoteques sobre habitatges, amb una pujada del 19,4%.

La Rioja (-5,8%) i Andalusia (-7,6%) van registrar els menors descensos. Per part seua, Comunitat Foral de Navarra (-67,1%), Castella - La Manxa (-51%) i Cantàbria (-40,7%) presenten les majors.

El tipus d'interés mitjà per als préstecs hipotecaris sobre habitatges va aconseguir el mes d'abril passat el 2,48% i el termini mitjà es va situar en 24 anys.

El 48,4% de les hipoteques sobre habitatges es va constituir a tipus variable i el 51,6% es va formalitzar a tipus fix.

El tipus d'interés mitjà a l'inici per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable es va situar en el 2,13%, enfront del 2,86% de les de tipus fix.

BAIXEN UN 18% LES FINQUES HIPOTECADES

D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, durant el quart mes de l'any es van constituir 32.086 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquestes últimes s'inclouen els habitatges), xifra que suposa una reculada del 18% respecte a abril de 2019.

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va baixar un 17,8% respecte al mateix mes de 2019, fins als 4.696 milions d'euros, en tant que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques es va situar en 146.366 euros, un 0,2% més.

El tipus d'interés mitjà a l'inici per al total de finques es va situar en el 2,54%, amb un termini mitjà de 23 anys.

Per a les hipoteques a tipus variable, que representen el 50,6% del total, el tipus d'interés mitjà va ser del 2,19% a l'inici, mentre que es va situar en el 3,04% per a les de tipus fix.

CANVIS EN LES CONDICIONS

Quant a les hipoteques amb canvis registrals, aquestes van sumar 5.021 a l'abril, un 2,4% més que en el mateix mes de 2019.

Atesa la classe de canvis en les condicions, a l'abril es van produir 4.096 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa finalitat financera), amb un augment interanual del 2,1%.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va pujar un 11,3%, mentre que el nombre d'hipoteques en les quals va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor) va retrocedir un 20,2%.

De les 5.021 hipoteques que van canviar les seues condicions el mes d'abril passat, el 35,5% es van deure a modificacions en els tipus d'interés.

Després del canvi de condicions, el percentatge d'hipoteques a interés fix va pujar des del 12,2% al 24,2% i el d'hipoteques a interés variable va caure del 87,3% al 74,9%.

L'euríbor és el tipus al qual es referencien la majoria de les hipoteques a tipus variable tant abans del canvi (62,4%) com després (53,6%).

Després de la modificació de condicions, l'interés mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix disminueix 0,7 punts i el de les hipoteques a tipus variable baixa 0,4 punts.

Destacats