La implantació del Codi Infart en l'Hospital de Sant Joan redueix la mortalitat hospitalària en els pacients d'alt risc

Guardar

Sant_Joan_Codigo_Infarto
Sant_Joan_Codigo_Infarto

El Servici de Cardiologia de l'Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant, dependent de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha dut a terme una investigació per a avaluar els beneficis que ha aportat la implantació del Codi Infart en el tractament de la síndrome coronària aguda (SCA) . Es tracta d'un dispositiu que actua en el centre des de l'any 2013 i que suposa l'atenció urgent a l'infart les 24 hores per als hospitals de Sant Joan, Dénia i Marina Baixa de La Vila Joiosa.

Els principals resultats que revela este estudi són una reducció significativa de la mortalitat hospitalària dels pacients d'alt risc, passant del 38,8% al 22,4%, i una reducció en un dia de mitja del temps d'estada hospitalària.

El treball, l'investigador principal del qual és el cardiòleg Alberto Cordero, s'ha publicat en la Revista Espanyola de Cardiologia, que edita la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) , i pretén descriure el canvi en el perfil clínic, el tractament i el pronòstic dels pacients atesos per SCA en el centre després de la implantació del Codi Infart. Açò es fa seguint les recomanacions de la Societat Europea de Cardiologia, segons la qual la creació d'un nou pla assistencial de l'infart ha d'acompanyar-se d'una avaluació dels seus resultats.

En este estudi observacional es van comparar els resultats obtinguts en maneig clínic, revascularització i mortalitat dels dos anys abans del Codi Infart i el primer any d'activitat després de la seua instauració. Es va incloure a 1.210 pacients i, encara que la mitjana d'edat va ser semblant en ambdós períodes (68 anys) , es va observar que els casos ingressats en el segon (després de la creació del Codi Infart) presentaven un quadro de més gravetat.

Un altre dels beneficis que s'observen després de l'arribada del Codi Infart és la reducció del temps fins a la realització del cateterisme, la qual cosa ha portat a un augment del 13% dels pacients revascularitzats abans de les 48 hores, passant del 65,4% dels pacients al 78,6.

Així mateix, com era esperable, la posada en marxa d'este Codi ha suposat la generalització de l'angioplàstia primària com a estratègia d'elecció per als pacients amb síndrome coronària aguda, de manera que es va passar d'un 21,3% de casos tractats amb trombòlisis (la intervenció anterior a l'angioplàstia) en el període previ, a la desaparició d'esta estratègia en l'hospital dos anys més tard.

Destacats