La Generalitat i les universitats públiques s'uneixen per a fomentar la transparència, el bon govern i la participació

Guardar

FOTOS  POLITECNICO
FOTOS POLITECNICO

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha firmat enguany acords de col·laboració amb les cinc universitats públiques valencianes. A través d'estes aliances, els centres es comprometen a la realització d'activitats de formació, divulgació, sensibilització, investigació i desenrotllament, en matèria de transparència i participació.

El conseller Manuel Alcaraz ha explicat que estos acords s'emmarquen entre les accions encaminades a complir la Llei de Transparència, que té com a objecte regular i garantir l'exercici del principi de transparència i dret de lliure accés a la informació pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a Alcaraz estos convenis són "un símptoma de bona salut democràtica" en quant que promouen els valors de l'ètica pública i el bon govern. A més, explica el conseller, "tractem de fomentar la investigació i el desenrotllament d'instruments per a complir amb els paràmetres del govern obert i l'accés a la informació per part de la ciutadania".

Entre els projectes que s'inclouen en estos convenis està la creació, entre altres, de la Càtedra de Transparència i Participació junt amb la Universitat Politècnica de València. També destaquen les activitats docents i s'han posat en marxa, per exemple, programes permanents de formació dirigits a funcionaris, entitats locals i associacions.

De la mateixa manera, s'està col·laborant en accions de divulgació per mitjà de l'organització de tallers, conferències i jornades. A més s'estan desenrotllant línies d'investigació conjunta, especialment, en matèria d'OpenData i s'està treballant en el desenrotllament de solucions tecnològiques innovadores en matèria de transparència, participació y/o accés a la informació pública. Una altra de les iniciatives és la convocatòria de beques dirigides a l'alumnat i relacionades amb els portals de transparència. Es preveu l'elaboració de materials sobre metodologies participatives, l'edició de publicacions i la creació de xarxes d'intercanvi d'experiències.

Per a garantir el compliment d'estos acords, s'han constituït comissions mixtes de seguiment i control entre la Conselleria i cada una de les universitats.

Quant al finançament, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació destinarà a les activitats incloses en estos convenis un import de 88.695,65 euros en el cas d'Universitat de València; de 67.267,08 euros per a la Universitat Politècnica de València; de 57.950,31 euros a la Universitat d'Alacant i de 43.043,48 euros en el cas de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i de la Universitat Jaume I de Castelló.

Destacats