La Generalitat fa públic el vot dels emigrants en les passades eleccions autonòmiques

Guardar

La Generalitat publica a la web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats públiques els resultats de l'escrutini del vot CERA (Cens d'Espanyols Residents Absents que viuen a l'estranger) corresponent a les eleccions a Les Corts de 2003 fins a les últimes celebrades el 24 de maig de 2015.

El document aporta, de cada circumscripció (Alacant, Castelló i València) i del conjunt de la Comunitat Valenciana, les dades de participació, vots a candidatures, vots en blanc i vots nuls.

No obstant això, la gran novetat consisteix en la publicació dels vots obtinguts per cadascuna de les candidatures concurrents, per a cada procés electoral i circumscripció. Aquesta publicació de l'escrutini CERA suposa una mesura pionera en el conjunt d'Espanya.

En aquesta mateixa web ja es varen començar a publicar les dades corresponents a les subvencions per despeses electorals, abonades per la Generalitat amb motiu de la celebració de les eleccions a Les Corts, així com les dades de les subvencions per a despeses de funcionament dels partits polítics amb representació parlamentària.

Aquestes iniciatives s'han d'entendre com a publicitat activa, tal com recull la llei de la Generalitat de Transparència, Bon govern i Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, és a dir, al servei de la transparència en l'activitat pública, oferint les dades a través dels canals de què disposa la Generalitat, en aquest cas la mateixa web de la conselleria.

Pel que fa a les dades del vot CERA, cal remarcar en primer lloc, l'acusat descens de la participació electoral, la qual ha passat del 22,32% registrat en 2007 a menys d'un 5% en 2011 i 2015, produït fonamentalment per la reforma de la LOREG en 2011 d'aquesta modalitat de votació i la seva conversió en voto rogat. Per altra banda, és significatiu, també en aquest període, l'augment espectacular del mateix cens CERA (un 60,67% des de les eleccions de 2007).

Finalment, i pel que fa als resultats de maig de 2015, la formació Podemos va ser la que més vots va obtindre en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Arxivat a:

Destacats