La Generalitat destinarà 33 milions d'euros per a l'escolarització de xiquets de 0 a 3 anys durant el curs 2016-2017

Guardar

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport destinarà per al pròxim curs 2016-2017 un total de 33 milions d'euros en ajudes econòmiques destinades a famílies que desitgen escolaritzar els seus fills en escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal o privada. Aquesta quantia suposa un increment de 3 milions d'euros respecte a les ajudes concedides durant el curs 2015-2016.

"Amb el nou concepte de Bo Infantil i l'increment del pressupost de les ajudes assegurem que les famílies puguen realment accedir a l'escolarització 0-3 i avancem en el nostre objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats educatives per a tota la ciutadania", ha explicat el conseller Vicent Marzà.

Com a principal novetat per a la pròxima convocatòria d'aquestes ajudes, que serà publicada en els pròxims dies, la conselleria tindrà en compte la renda familiar com a principal criteri per a la seua concessió. Es tracta d'aquesta manera d'atendre en major mesura les famílies amb menys recursos, i que sense les ajudes estarien en condicions de discriminació i exclusió de l'oferta d'ensenyament no obligatori del primer cicle d'Educació Infantil.

D'aquesta manera, tal com estableix l'ordre de bases reguladores publicada hui al "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana", les famílies es beneficiaran del finançament parcial del cost del servei de l'ensenyament en les escoles i centres de primer cicle autoritzats per la Generalitat, que oscil·larà entre els 70 i els 200 euros per a l'alumnat comprés en el tram d'edat de 0 a 1 anys; de 70 a 120 euros per a l'alumnat entre 1 i 2 anys; i de 80 a 140 euros per a l'alumnat escolaritzat en el tram 2-3 anys.

D'aquesta manera, per al tram d'edat de 0 a 1 anys, l'ajuda pot veure's incrementada fins a un 32%; el tram d'edat d'1 a 2 anys, podria incrementar la seua ajuda fins a un 33%; i en el tram de 2 a 3 anys, les famílies poden arribar a disposar de fins a un 133% més d'ajuda que el passat curs.

Bona part de la matrícula es concentra en el tram 2-3 actualment i és per això que el mínim que s'ha estipulat d'ajuda és de 80 , un 33% superior als 60 euros que s'han assignat fins ara, i el màxim 140 euros que és un 133% superior a la quantitat única establida fins ara. En els altres dos trams, la pujada d'ajuda també ha sigut important, ja que s'han fixat uns màxims superiors a l'ajuda que es rebia fins ara.

L'import de l'ajuda que li corresponga a cada família serà determinada en funció de la renda per capita familiar i seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la renda familiar de la qual supere el llindar que es determine en la convocatòria, que per al curs 2016-2017 serà de 72.460 euros anuals, és a dir, que segons les dades disponibles, el 90% de les famílies podran accedir als bons.

Ajuda directa a la família

Un altre aspecte nou previst en les bases reguladores de les ajudes infantils és que es finança directament la família. És per això que una família beneficiada amb el bo infantil que té matriculat el seu fill o filla en una escola i ha de canviar de centre, continuarà beneficiant-se de l'ajuda en un altre centre.

Així mateix, es manté la duplicitat de les ajudes per a escoles infantils municipals que tinguen matriculats menys de 14 alumnes, als quals s'incrementarà el doble de l'import del bo, sempre que en la localitat no hi haja un altre centre autoritzat per a impartir aquest nivell. Es tracta d'aquesta manera de garantir la sostenibilitat de les escoles infantils ubicades en municipis amb escassa població i que puguen continuar atenent les necessitats de les famílies que resideixen en aquests àmbits amb escassa població, a fi d'evitar desigualtats socials i econòmiques respecte a altres zones.

Educació tracta amb aquestes ajudes de potenciar la igualtat d'oportunitats socials de les valencianes i dels valencians, alhora que s'avança en l'objectiu de millorar la conciliació de la vida familiar i laboral. D'altra banda, aquestes ajudes contribueixen a potenciar l'èxit escolar de l'alumnat durant la vida acadèmica, ja que està demostrat que l'escolarització de l'alumnat, especialment a partir dels 2 anys, ajuda a millorar el desenvolupament físic, afectiu, social i moral, així com el desenvolupament de les estructures inicials del coneixement que permeten i faciliten les adquisicions d'aprenentatges posteriors.

Imports del bo infantil per al curs 2016-2017:

Tram d'edat

Import màxim mensual

Import mínim mensual

De 0 a 1 anys

200

70

D'1 a 2 anys

120

70

De 2 a 3 anys

140

80

Destacats