La Fiscalia remet a Policia Nacional, Local i Guàrdia Civil les pautes d'actuació davant ocupacions il·legals

Guardar

viviendas ep
viviendas ep

El fiscal cap de València, José Francisco Ortiz, ha remés als cossos de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local les instruccions sobre les pautes d'actuació a seguir davant ocupacions il·legals de béns immobles, després que la Fiscalia General de l'Estat dictara a mitjan mes una instrucció sobre aquests criteris.

En la seua instrucció, la Fiscalia de València recorda que l'entrada a un immoble sense autorització pot donar lloc a dues conductes delictives: el delicte de violació de domicili, en el cas de domicilis en els quals ja resideixen legítimament persones i segones residències, i delicte d'ocupació de bé immoble quan aquest no és un estatge, com els habitatges buits.

En tots dos casos, davant una denúncia d'ocupació d'un immoble, siga o no l'estatge d'altres persones, si els agents observen una possible situació de desemparament i/o vulnerabilitat de les persones que ocupen l'immoble o la presència de menors d'edat, han de fer-lo constar en les diligències policials.

Després, després de la presentació de les diligències policials, els fiscals valoraran la possibilitat de sol·licitar el desallotjament de l'immoble com a mesura cautelar. Si hi ha desemparament, vulnerabilitat o menors d'edat, hauran de sol·licitar, de manera simultània, el desallotjament i la intervenció dels serveis socials competents en cada cas.

VIOLACIÓ DE DOMICILI

Segons detalla el fiscal cap, un delicte de violació de domicili pot comprendre, d'una banda, l'entrada sense consentiment i, d'altra banda, el manteniment a l'interior de l'estatge o domicili contra la voluntat del titular. El Codi Penal determina una major gravetat quan hi ha violència o intimidació i es tracta d'un delicte permanent, la seua consumació es prolonga en el temps. Està castigat amb pena de presó de 6 mesos a 2 anys.

Sota aquestes premisses, la Fiscalia ha indicat a les forces i cossos de seguretat que, davant una denúncia d'aquesta conducta i indicis del delicte, es procedirà, conforme a l'article 492.4° de la Llei d'Enjudiciament Criminal, a la immediata detenció i posada a la disposició del jutjat de guàrdia dels possibles autors.

En cas de no poder ser detingut ni identificat l'ocupant de l'habitatge, haurà de presentar-se ple de gom a gom davant el jutjat deixant constància de les gestions practicades per a identificar a l'ocupant, de la denúncia del perjudicat, la sol·licitud del perjudicat de recobrar la possessió del seu habitatge i proposant al Jutjat de Guàrdia que s'autoritze les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat perquè es procedisca de manera cautelar a autoritzar l'entrada a fi d'identificar i detenir a l'autor o autors i posar fi a la conducta delictiva.

OCUPACIÓ DE BÉ IMMOBLE

Respecte al delicte d'ocupació de bé immoble (no habitada), si hi ha violència o intimidació --un supòsit que la Fiscalia descriu com a "infreqüent"-- les penes són d'un a dos anys de presó i la manera de procedir serà la mateixa que amb el supòsit en què l'immoble constituïsca habitada.

A més, en aquest supòsit, "a l'ésser d'instrucció senzilla, flagrant i la pena no superar els tres anys de presó procedirà l'elaboració, conforme a l'article 795 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, d'atestat per a enjudiciament ràpid, citant davant el jutjat al denunciant, testimonis que puguen donar raó dels fets i requerint al denunciant perquè comparega davant el jutjat amb tots els documents que acrediten que l'immoble és de la seua propietat", ha explicat la Fiscalia.

D'altra banda, si en l'ocupació no hi ha violència o intimidació en les persones --que és, segons la instrucció de la Fiscalia, el "supòsit habitual"-- la conducta és constitutiva d'un delicte lleu castigat amb pena de multa de 3 a 6 mesos.

En aquest cas, les forces i cossos de seguretat hauran de procedir a la identificació de l'ocupant o ocupants de l'immoble i, en cas de poder ser identificats, confeccionarà "de manera immediata" el corresponent atestat que remetrà "sense dilació" al Jutjat de Guàrdia.

Aquest atestat recollirà les diligències practicades, així com l'oferiment d'accions a l'ofés o perjudicat amb la sol·licitud en el seu cas que siga reintegrat en la seua possessió, i la designació, si disposen d'això, d'un domicili a l'efecte de citacions, d'una adreça de correu electrònic i un número de telèfon als quals puguen ser remeses les comunicacions i notificacions perquè el Jutjat de Guàrdia puga acordar la "immediata" celebració del judici per delicte lleu citant a les persones que hagen de ser convocades durant el servei de guàrdia i, en cas de no ser possible, resoldre sobre la procedència d'acordar de manera cautelar la restitució de la possessió al denunciant.

En cas de no poder identificar el possible autor o autors, les forces i cossos de seguretat remetran les diligències al Jutjat de Guàrdia fent constar la denúncia del perjudicat, la impossibilitat d'identificació de l'ocupant o ocupants i sol·licitant l'autorització judicial per a posar fi a la situació, accedint a l'immoble per a identificar a l'autor o autors una vegada constatada la permanència dels ocupants a l'interior.

Destacats