L'hospital de Gandia redueix els temps de resposta d'analítiques amb el monitoratge de fàrmacs

Guardar

Gandia_Farmacia-Laboratorio
Gandia_Farmacia-Laboratorio

L'hospital Francesc de Borja de Gandia treballa amb un nou sistema de monitoratge de fàrmacs que permet disminuir el temps de resposta en les analítiques, reduir el volum de mostra necessari per a l'anàlisi i optimitzar recursos.

Es tracta d'un procés multidisciplinari dels serveis de Laboratori i de Farmàcia i de la Unitat d'Informàtica de l'hospital. En la seua posada en marxa han participat els doctors Julián Díaz i Miguel Boronat, de laboratori; els doctors María Teresa Faus i José Luis Marco, de farmàcia, i el doctor Albert Martínez; Josep Monzó i Josep Fuster, d'informàtica.

Quan el metge realitza la sol·licitud de monitoratge d'un fàrmac, es registra informàticament des del laboratori. Junt amb aquesta sol·licitud també es registra automàticament una altra prova anomenada informe farmacocinètic.

La farmacocinètica, és a dir, la monitoratge de fàrmacs, permet ajustar la dosi dels medicaments basant-se en les concentracions aconseguides en la sang dels pacients a fi d'evitar toxicitats.

Per al correcte processament d'informació, es planifica la presa de mostres a fi que els resultats de l'anàlisi siguen útils en la presa de decisions, és a dir, a l'hora d'ajustar la dosi posteriorment.

El model anterior obligava a disposar d'un laboratori específic en la farmàcia de l'hospital per a l'anàlisi de les mostres biològiques que serveixen de base per als processos, la qual cosa comportava duplicitats en els recursos humans i materials i en la gestió de les mostres biològiques.

El nou model consisteix en la disposició d'una línia centralitzada única d'anàlisi de mostres biològiques ubicada en el laboratori central d'anàlisis clíniques, on especialistes en anàlisis clíniques i tècniques de laboratori garanteixen la qualitat de les anàlisis realitzades amb el màxim aprofitament de recursos.

Per a això, l'hospital de Gandia utilitza el sistema Gestlab, sistema d'informació de laboratoris corporatius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que gestiona tota la cadena de processament d'analítiques, des de la presa de mostres fins a l'emissió de resultats.

Aquest programa informàtic permet que els especialistes farmacèutics mantinguen la gestió del procés de la seua àrea de coneixements des dels ordinadors del servei de Farmàcia.

El cap del servei de Farmàcia, el doctor José Luis Marco, assegura que amb el nou sistema, "la protocol·lització de la presa de mostres seguint un pla farmacoterapèutic preestablit, la interpretació i reajustament de dosi que conformen l'informe farmacocinètic es continuen mantenint d'una forma eficient des de l'àmbit competencial de la farmacologia farmacèutica".

A més, quan el personal sanitari efectua l'extracció de sang, necessita menys volum de mostra de manera que el procés és més ràpid i causa menys molèsties al pacient.

El cap del Laboratori d'Anàlisis Clíniques, el doctor Julián Díaz, explica que amb tot aquest procés s'agilitzen els temps, de manera que per a la determinació de fàrmacs de rutina, les mostres es processen i s'obtenen els resultats el mateix matí de la seua sol·licitud; i en el cas dels fàrmacs d'urgència, el temps de resposta analític se situa entre els 10 i els 24 minuts. Això és possible perquè els reactius estan preparats les 24 hores del dia.

En definitiva, amb tot aquest procés, s'eviten duplicitats en la presa de mostres i preparació d'espècimens (s'ha eliminat el tub d'extracció que s'enviava al servei de Farmàcia); es té major disponibilitat d'instrumentació i major grau d'automatització, i s'aconsegueix menor temps de resposta per a l'obtenció dels resultats i, per tant, s'accelera la presa de decisions assistencials i pot manejar-se clínicament millor el tractament personalitzat del pacient.

Destacats