L'AVAP avalua els mèrits de mobilitat del professorat funcionari de les universitats públiques valencianes

Guardar

Toniher
Toniher

L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) ha finalitzat l'avaluació dels mèrits de mobilitat docent i investigadora per a l'establiment de les retribucions addicionals del professorat funcionari de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. En la convocatòria de 2016 s'han sotmés a avaluació 46 expedients, és a dir, el total de sol·licituds remeses.

Les universitats fixen les retribucions addicionals del component de mobilitat del seu personal docent i investigador funcionari d'acord amb tres nivells de qualitat assignats per un comité d'experts independents de l'AVAP amb més de dos trams d'investigació reconeguts. Aquests nivells s'estableixen en funció de la duració de l'estada, la naturalesa d'aquesta i la ubicació del centre d'ensenyament superior o d'investigació a Espanya o a l'estranger.

En aquesta convocatòria, el 78,3 % de les sol·licituds ha obtingut el màxim nivell de qualitat i el 6,5 %, el segon nivell. Per institucions acadèmiques, la Universitat de València ha presentat la quantitat més gran d'expedients (23), seguida de la Universitat d'Alacant (16), la Universitat Jaume I de Castelló (5) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (2). La Universitat Politècnica de València no ha presentat sol·licituds, ja que utilitza un sistema propi de retribucions.

El component per mèrits de mobilitat es basa en requisits exigents, cosa que explica la quantitat reduïda de sol·licituds. Per a l'avaluació, el personal docent ha d'haver realitzat una estada o diverses estades que sumen, almenys, 180 dies durant els set anys previs al 31 de desembre de 2015, data límit de la convocatòria de 2016. La duració de cada estada ha de ser, com a mínim, de 15 dies.

Cal destacar que l'AVAP també avalua els components per activitat docent i investigadora i per gestió universitària. En el cas de l'activitat investigadora, coneguda com a sexennis, es tenen en compte els trams valorats positivament per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI), amb anterioritat al 31 de desembre de 2015.

Per al conjunt dels components per mèrits per a l'establiment de retribucions addicionals, les universitats públiques valencianes han remés un total de 3.806 expedients durant el 2016.

Destacats