L' Àrea de Medi Ambient entrega a la Generalitat l'estimació de danys pels incendis forestals de juny

Guardar

Medio Ambiente
Medio Ambiente

L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació ha elaborat amb els ajuntaments afectats pels incendis forestals de juny l'informe d'estimació dels danys, que s'ha lliurat aquesta setmana a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Aquest informe s'ha redactat en compliment de l'acord del Consell de la Generalitat del 23 de juny del 2016, pel qual comencen les actuacions per a paŀliar els danys produïts pels incendis dels dies 15, 16 i 17 de juny. L'informe inclou la valoració dels danys als municipis de Benifairó de les Valls, Sagunt, Terrateig, Llocnou de Sant Jeroni, Carcaixent, Alzira, Xàtiva, Simat de la Valldigna, Bolbaite, Chella, Sellent, Anna, Cotes, Estubeny i Sumacàrcer.

Durant les darreres setmanes, l'Àrea de Medi Ambient ha treballat amb alcaldes, regidors i tècnics municipals per a inventariar i estimar, tal com estableix l'acord del Consell, els danys «d'infraestructures i béns públics, d’instaŀlacions i infraestructures agràries, d’altres sectors econòmics diferents dels forestals, i dels possibles danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estiguen coberts pel sistema d'assegurances».

Els tècnics de la Generalitat avaluaran l'estimació lliurada per a establir el pressupost que es destinarà amb càrrec al fons de contingència de la Generalitat, tenint també en compte els danys pròpiament forestals i mediambientals i les mesures actives i preventives per a garantir la regeneració.

Destacats