Justícia aprova el protocol contra l'assetjament laboral que protegirà les quasi 6.000 persones que treballen en els jutjats valencians

El document enumera les conductes que seran considerades com a assetjament i inclou els òrgans que intervindran davant situacions conflictives

Guardar

JUZGADOS
JUZGADOS
La Direcció General de Modernització de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha aprovat el Protocol de Prevenció i Actuació contra l'Assetjament Laboral en l'Administració de Justícia que està dissenyat per a protegir les quasi 6.000 persones que componen la plantilla dels jutjats de la Comunitat Valenciana.El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dilluns la resolució signada per la directora general, Àngels Bixquert, per a donar compliment al recollit en l'Acord de Legislatura amb els sindicats de 2016 i a les directrius del Pla d'Igualtat de Justícia de la Generalitat aprovat en 2018.Així, en el Protocol s'enumeren una sèrie de conductes que seran considerades com a accions d'assetjament moral o psicològic com l'aïllament; l'exclusió per a la realització del treball; l'encàrrec de tasques que sobrepassen la capacitat d'una persona determinada o que siguen de categoria inferior a la seua qualificació; la negació de la informació o els recursos necessaris per al compliment de la tasca; la humiliació pública o la difusió de comentaris que tracten de ridiculitzar a algú pel seu aspecte, condicions físiques, idees, creences o atacs a la seua vida privada.El Protocol, a més, inclou mesures específiques per a lluitar contra l'assetjament sexual tal com estableix la llei orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.El Protocol contempla que seran les Unitats de Resolució de Conflictes (URC), la Inspecció General de Serveis de la Generalitat i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Administració autonòmica les encarregades d'intervenir per a gestionar les situacions conflictives, investigar els fets i proposar les mesures correctores i, arribat el cas, les sancions disciplinàries.

Arxivat a:

Destacats