Justícia acorda amb els advocats valencians un nou model de justícia gratuïta

Guardar

Reunion_Colegios_Abogados
Reunion_Colegios_Abogados

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha tancat un acord amb els consells valencians de col·legis d'advocats i procuradors per a implantar un nou model de justícia gratuïta en la Comunitat Valenciana, que inclourà nous torns d'ofici i ampliarà l'àmbit d'actuació dels servicis d'orientació jurídica per a donar millor cobertura a les persones que pateixen qualsevol tipus de discapacitat, als immigrants i als que complixen penes de privació de llibertat.

Este punt dels servicis d'orientació jurídica (SOJ) dels col·legis d'advocats, la missió del qual és facilitar l'accés a la Justícia a tots els ciutadans, és un dels aspectes més nous del reglament que la conselleria aprovarà en breu, després de l'acord tancat este dimarts amb els degans dels col·legis d'advocats de la Comunitat Valenciana.

El dit reglament preveu la creació de tres nous servicis d'orientació jurídica especialitzats, que se sumaran al de caràcter general del que ja disposen els distints col·legis. El primer d'ells atendrà a les persones amb diversitat funcional, amb capacitat modificada judicialment, a presumptes incapaços i a persones dependents.

En estos casos, l'actuació del SOJ no es limitarà a l'orientació jurídica prèvia a l'inici del procés judicial, sinó que inclourà la direcció lletrada i la representació processal, en qualsevol tipus de procediment, sempre que els recursos i ingressos econòmics dels que acudisquen a este servici no superen el quíntuple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, encara que sí que superen els límits previstos en la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta.

Els col·legis disposaran també d'un nou servici d'orientació jurídica especialitzat en matèria d'estrangeria, que assessorarà quants immigrants acudisquen al mateix per a demanar informació sobre la seua situació legal i l'accés a permisos d'estada, de treball o de residència, així com altres aspectes com les sol·licituds d'asil i refugi.

Finalment, aquells col·legis d'advocats en la circumscripció dels quals existisca un centre carcerari disposaran d'un servici d'orientació penitenciària per a atendre la població reclusa que ho requerisca.

Nous torns d'ofici

L'especialització serà un dels factors clau per a millorar el servici de justícia gratuïta en el nou model. Per això, el reglament també preveu que, junt amb els torns d'ofici ja habituals en tots els col·legis d'advocats (guàrdies de detinguts, penal, civil, menors, etc.) es crearan altres quatre nous: un sobre violència de gènere, un altre per a víctimes especialment vulnerables (per exemple, per estar en risc d'exclusió social) , un tercer d'estrangeria i, finalment, un torn específic per a persones amb diversitat funcional, amb capacitat modificada judicialment, a presumptes incapaços i a persones dependents.

Junt amb l'especialització, la formació dels lletrats adscrits als distints torns d'ofici és el segon eix sobre el qual pivota el nou model. Per això, el Reglament establix que els col·legis d'advocats exigiran, als seus col·legiats i col·legiades, l'acreditació d'experiència suficient o la superació dels cursos de formació específics que s'establisquen per a la seua adscripció als distints torns d'ofici.

Arxivat a:

Destacats