Ja està publicada l'actualització de la borsa de treball per a institucions sanitàries

En aquesta 19a edició, Sanitat ha rebut més de 35.000 sol·licituds

Guardar

Una sanitària a l'hospital
Una sanitària a l'hospital

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat l'actualització de la 19a edició de la borsa d'ocupació temporal per a institucions sanitàries en la Comunitat Valenciana. El període per a enviar sol·licituds va començar el 2 de desembre de 2021 i va finalitzar el 31 de març de 2022, i en aquest temps Sanitat ha rebut un total de 35.233 sol·licituds.

Totes aquelles sol·licituds que hagen sigut trameses a partir del dia 1 d'abril seran valorades en la 20a edició, i seran avaluades el 30 de setembre. Gràcies a una modificació que va dur a terme la Generalitat Valenciana l'any passat, les llistes de treball temporal per a institucions sanitàries romanen obertes els 365 dies de l'any, perquè les persones que vulguen optar a un lloc en una institució sanitària pública puguen aplicar en qualsevol moment.

L'actualització de les dades dels sol·licitants, i conseqüentment, dels seus mèrits i valoracions, es realitza dues vegades a l'any, amb l'objectiu d'assegurar la igualtat en la baremació de les sol·licituds.

Per a dur a terme les sol·licituds és necessari accedir a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i disposar de DNI electrònic, Certificat Digital o Cl@ve. Així mateix, és possible optar a tres categories professionals diferents com a màxim, i per a cadascuna d'elles, sol·licitar ocupació fins a set departaments de salut.

Totes aquelles persones que vulguen introduir en la pàgina web una nova sol·licitud o aquelles que vulguen actualitzar les seues dades o afegir nous mèrits hauran de presentar el document de sol·licitud d'inscripció o modificació de mèrits. No serà necessari presentar mèrits ni requisits computats en altres edicions anteriors de la bossa.

Des de hui s'ha obert un termini de 10 dies (fins al dia 3 de juny) perquè aquells que el necessiten presenten al·legacions relacionades amb les seues puntuacions actualitzades.

Destacats