Igualtat dona suport a 455 joves tutelats i extutelats en la seua emancipació a través de les oficines Mentora

El servei ofereixes als i les joves suport legal, psicològic i sociolaboral

Guardar

mónica oltra identidad servicios sociales
mónica oltra identidad servicios sociales
Les oficines Mentora de suport a l'emancipació i autonomia personal de persones joves que han sigut o encara són tutelades per la Generalitat, però que ja es troben pròximes a la majoria d'edat, ha realitzat un total de 455 atencions segons es desprén del balanç corresponent al primer semestre de l'any.La secretària autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials, Irene Gavidia, ha assenyalat que les oficines Mentora integren, juntament amb les llars d'emancipació, la Xarxa Pública d'Emancipació posada en marxa per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en compliment de la Llei de Drets i Garanties de la Infància i l'Adolescència.Irene Gavidia ha explicat que la finalitat d'aquest servei és "coordinar i impulsar el procés de suport i orientació en el període de transició a la vida independent i autònoma de la població jove que, a causa de la seua situació de vulnerabilitat i dependència, requereix una atenció especialitzada d'acompanyament i seguiment".Les persones destinatàries d'aquest servei són persones joves extutelades per la Generalitat d'entre 18 i 25 anys, o bé de 16 a 18 i encara tutelades per l'Administració autonòmica o que han finalitzat una mesura judicial. La finalitat d'aquesta iniciativa, tal com ha destacat la secretària autonòmica, "és preparar-los per a una vida independent i completar el seu procés d'inclusió social i laboral".L'accés al programa és tant per a xics i xiques que resideixen en Llars d'Emancipació com per als que estan fora d'aquesta xarxa, i inclou en tots els casos un procés d'atenció individualitzada i adaptada a les característiques personals de cada persona jove.La secretària autonòmica ha assenyalat que aquelles persones joves que resideixen en la xarxa de Llars d'Emancipació reben a més allotjament i desenvolupament personal, i se'ls garanteix "una adequada prestació dels serveis de manutenció, vestuari, higiene i seguiment sanitari".Irene Gavidia ha incidit en què l'objectiu del projecte d'emancipació és donar suport a "el seu procés de transició a la vida adulta fins com a màxim els 25 anys, i sempre que existisca un compromís i actitud d'esforç per a la seua plena inserció social i laboral i autonomia personal".Per a aconseguir aquests objectius el programa compta amb professionals especialistes que faciliten la connexió transversal amb els recursos que permeten el creixement personal integral de les persones joves per a l'accés a una vida independent, sempre al costat de l'esforç i tenacitat de cadascuna d'elles.En aquest sentit, la secretària autonòmica ha recordat que aquesta xarxa s'emmarca en el nou model d'atenció a la infància i a l'adolescència posat en marxa per la Conselleria i que ha suposat "un canvi estructural i conceptual" posant en el centre a les persones, en aquest cas als xics i xiques tutelades i extutelades per la Generalitat.

Nombre d'atencions

Les oficines Mentora, que van entrar en funcionament el juny de 2019, han atés durant el primer semestre d'enguany a un total de 455 joves, dels quals 69 resideixen a la província de Castelló, 221 ho fan en la de València i 165 en la d'Alacant.La secretària autonòmica ha assenyalat que del total de joves atesos, 359 són homes i 96 dones, tenint el 84% d'ells i elles edats compreses entre els 18 i 20 anys.Quant a la seua nacionalitat, de les dades es desprén que majoritàriament són persones procedents de països extracomunitaris (72%) i que el 60% són d'origen extracomunitari sense referent familiar.L'atenció de les oficines Mentora té caràcter ambulatori i es treballa conjuntament amb les llars d'emancipació oferint una atenció legal i administrativa; suport psicològic, atenent tant aspectes emocionals com psicològics; assessorament i acompanyament de cerca d'ocupació i adequació laboral; seguiment socioeducatiu de manera coordinada i conjunta amb els serveis socials municipals i atenció a la diversitat familiar i sexual.
Destacats