Igualtat atén a 77 fills i filles de dones víctimes de violència en els serveis d'atenció psicològica

Guardar

igualdad y politicas inclusivas
igualdad y politicas inclusivas

Un total de 77 fills i filles de dones víctimes de maltractaments ateses en els Centres Dona 24 Hores de la Comunitat Valenciana han rebut intervenció grupal psicoeducativa en 12 tallers durant el primer semestre d'enguany.

Els menors d'edats compreses entre 7 a 9 anys és el tram de major participació en els tallers, i li segueix el corresponent a l'interval de 4 a 6 anys. Segons la informació traslladada per les seues mares, un 23,4 % d'aquestes i aquests menors han sigut víctimes directes del maltractament i el 76,6 %, víctimes indirectes.

No obstant això, el secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, ha assegurat que la nova ordre tindrà com a prioritat "l'atenció individualitzada a xiquets i xiquetes que han patit de manera directa o en el seu entorn la violència masclista".

Per a Alberto Ibáñez, és fonamental "no solament dins de la xarxa de centres de la Generalitat, sinó en l'àmbit global en col·laboració amb els ajuntaments, treballar les emocions canalitzar la gestió de les emocions, i poder identificar la criança positiva a través de mecanismes com les noves masculinitats, l'afectivitat i l'assertivitat".

Així mateix, considera essencial que els xiquets i les xiquetes "puguen conéixer i identificar el que és una convivència saludable i una convivència amb violència o sense ella". També estima essencial "el suport emocional que tots i totes necessitem per a poder créixer en una societat inclusiva, en una societat que mira cap avant", ha indicat.

Tallers psicoeducatius

La funció primordial de les sessions dels tallers psicoeducatius amb els i les menors participants és acollir, entendre, acceptar i legitimar les seues vivències i emocions, i dóna resposta a les seues inquietuds i preguntes, així com oferir un espai segur on abordar i compartir la seua experiència.

L'objectiu és que aprenguen noves formes d'interacció i de comunicació, així com a diferenciar entre un bon tracte i el maltractament, com manejar i canalitzar les seues emocions, la qual cosa contribueix a aconseguir un major benestar i a pal·liar les conseqüències de les situacions viscudes.

A més, es dota a les mares ateses en la xarxa de Centres Dona 24 Hores d'habilitats i destreses oportunes amb la finalitat de què siguen capaces d'atendre de forma adequada el desenvolupament evolutiu dels seus fills.

Es tracta d'oferir a aquests menors eines per a aprendre a reconéixer i manejar sentiments i emocions, i potenciar la tolerància a la frustració i el control d'impulsos. També, en els serveis d'atenció psicològica, se'ls brinden estratègies per a aprendre a resoldre conflictes de manera no violenta.

Metodologia

Mitjançant tallers grupals, utilitzen teràpies basades en la resiliència i el bon tracte a la infància. En ells, se'ls treballa la capacitat per a sobreposar-se a períodes de dolor emocional i a situacions adverses. Igualment, es fomenta la millora de l'autoestima, la identificació i expressió adequada d'emocions i la presa de decisions.

Els grups de treball amb els menors són homogenis i tancats i estan formats per un mínim de quatre i un màxim de vuit participants. Cada taller està compost de 10 mòduls i cadascun d'ells es treballa en una sessió. Respecte al seguiment, es realitzen dues sessions amb els menors amb caràcter bimensual. Les mares assisteixen en sessions grupals de seguiment durant la participació dels seus fills en el procés grupal i, amb posterioritat, amb caràcter bimensual.

Destacats