Evitar els incendis durant les vacances, una responsabilitat de tots

Guardar

Incendios_-_FOTO_(para_subir_cuando_querais)
Incendios_-_FOTO_(para_subir_cuando_querais)

Durant els mesos d'estiu es produeixen la major part dels incendis forestals. Aquesta època, a causa de les vacances, és també un dels períodes de l'any en el qual més s'interactua amb el medi ambient. No obstant això, l'oci no ha d'estar renyit amb la seguretat ni amb la protecció de l'entorn. Per açò, per a evitar que les vacances tinguen conseqüències nefastes per a la muntanya, hi ha tot un seguit de recomanacions que hem de seguir durant el període estival.

En cas d'estar en una casa de camp o urbanització als afores, hi ha diverses mesures que es poden tenir en compte per a prevenir els incendis. Per exemple, és recomanable que els jardins no siguen excessivament frondosos ni tinguen vegetació seca. D'aquesta manera, s'evitarà que un possible foc originat en la casa s'estenga a la resta de l'entorn i viceversa. En cas de tenir paellers, es pot optar per instal·lar xarxes mata espurnes. A més, seria convenient, després de cada ús, assegurar-se que les cendres s'han apagat abans de desfer-se d'elles. Finalment, també seria aconsellable mantenir nets els camins, carreteres i vies d'accés, així com les teulades de l'habitatge, per a protegir-la del foc.

Durant les acampades en la muntanya o altres superfícies forestals, es pot contribuir a la prevenció d'incendis mantenint net l'entorn. Alguns dels consells més bàsics inclouen no tirar restes al sòl, com a vidres, llandes, burilles o llumins, els quals són susceptibles d'originar focs involuntaris. Cal recordar que tampoc es poden fer fogueres, excepte en aquelles zones específicament dissenyades per a açò, com els abans citats paellers, i sempre recordant que realitzar qualsevol tipus de foguera està prohibit si el nivell de preemergència per incendis és 3. El nivell de preemergència per a incendis forestals es pot consultar en la pàgina web d'Emergències de la Comunitat Valenciana

http://www.112cv.com/ilive/srv.112online.incendiosforestalessrvl. La web ofereix dades sobre el nivell d'emergències per al dia actual i el següent, de manera que permet planificar les activitats amb un dia d'antelació. A més, posseeix un cercador que permet esbrinar la situació en cadascuna de les localitats de la Comunitat Valenciana.

Si durant les vacances realitzen viatges per carretera, en els trajectes a bord d'un vehicle, cal evitar tirar residus per les finestretes i als vorals, especialment burilles o llumins.

En cas que es vaja a treballar en el camp durant aquests mesos, també hi ha diverses mesures de precaució que podem prendre per a protegir-nos contra els incendis. Per exemple, quan duguem a terme una crema de restolls, és important recordar que és necessària una autorització prèvia i que les cremes solament poden dur-se a terme durant períodes determinats. S'han d'evitar aquest tipus de cremes durant els dies de vents forts o sequera acusada, ja que, sota aquestes condicions, hi ha més possibilitats que el foc s'estenga. També és recomanable realitzar la crema en un lloc apartat de qualsevol massa vegetal. De la mateixa manera, és important vigilar la crema, apagar-la bé i no abandonar-la fins que estiga totalment extingida. A més, hi ha altres treballs que poden causar incendis accidentalment. Labors per a les quals es necessita maquinària que puga sobrecalfar-se o acomiade espurnes, com desbrossadores, motoserres, soldadores o serres radials, haurien de ser posposades.

En qualsevol cas, si es presencia un incendi, s'ha d'avisar als serveis d'emergència a través del telèfon 112. Davant aquestes situacions, cal assegurar-se que hi haja una via lliure per la qual es pot escapar. En un terreny amb pendent, el més recomanable és vorejar el foc i fugir de pressa, evitant sempre pujar pel vessant, ja que el foc pot avançar més ràpidament que un mateix.

Arxivat a:

Destacats