Els CICU gestionen 251.530 avisos durant el primer semestre d'enguany

Guardar

Els Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, han gestionat un total de 251.530 avisos durant el primer semestre del 2016, la qual cosa suposa una mitjana diària de 1.389 telefonades..

Del total d'avisos, 70.393 corresponen a emergències mèdiques; 48.279 han sigut cridades que requerien resposta de caràcter urgent; i 9.763 eren consultes mèdiques. La resta d'atencions es refereix a la gestió de transports secundaris (entre centres hospitalaris) i transports no assistits, entre unes altres.

Per províncies, el CICU d'Alacant ha atés 88.798 trucades (490 al dia de mitjana) dels quals 28.138 han sigut emergències, 15.421 urgències i 3.814 consultes mèdiques.

Per la seua banda, el CICU de Castelló ha realitzat 29.979 assistències (una mitjana diària de 165), dels quals 7.309 eren emergències, 3.223 urgències i 595 consultes mèdiques.

Finalment, el CICU de València ha gestionat 132.753 trucades (733 al dia), de les quals 34.946 van ser emergències, 29.635 urgències i 5.354 consultes mèdiques.

La Conselleria de Sanitat disposa de tres CICU, un situat en cada província, en els quals treballen mèdics-coordinadors i locutors les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any, per a respondre a qualsevol situació d'urgència o emergència sanitària.

Els metges són els encarregats de coordinar i gestionar de manera eficient la resposta sanitària. A més, són els responsables de la presa de decisions i de controlar l'activitat global i el funcionament dels recursos assistencials d'emergències. Així mateix s'encarreguen de gestionar el transport secundari i respondre a consultes mèdiques telefòniques quan l'avís així ho requerisca.

Els locutors són els encarregats d'assignar, mobilitzar i realitzar el seguiment dels recursos assistencials.

Assistències SAMU i SVB

Quan el CICU rep un avís demandant una assistència sanitària urgent, s'assigna el recurs sanitari més adequat a aqueixa demanda en funció de la prioritat del problema o patologia manifestada i els recursos disponibles en el moment que es produeix la urgència.

Així, les trucades gestionades pels tres CICU, durant el primer semestre del 2016, han generat que les unitats del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) atengueren 30.517 avisos (una mitjana diària de 169 avisos). Per la seua banda, l'activitat de les unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) ha ascendit a 109.374 serveis (604 eixides al dia de mitjana), durant aquest mateix període.

Cal recordar que, davant qualsevol situació d'urgència mèdica, cal cridar immediatament al telèfon d'emergències 112, mantenir la calma i respondre de manera ràpida i concisa al breu qüestionari realitzat pels teleoperadors.

És important proporcionar adreces precises del lloc on està succeint la urgència, indicar sexe i edat aproximada del pacient així com qualsevol informació que es conega del mateix (malalties o antecedents) que facilite l'atenció mèdica.

Destacats