El Peset incorpora una nova tècnica per a realitzar biòpsies del pulmó sense haver d'obrir el tòrax

Guardar

SAN_El_Peset_incorpora
SAN_El_Peset_incorpora

El Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Doctor Peset ha incorporat a la seua cartera de serveis una nova tècnica que permet obtenir mostres de teixit pulmonar de la grandària i la qualitat adequats per a facilitar el diagnòstic de malalties pulmonars intersticiales difuses (EPID), sense necessitat d'obrir el tòrax ni sotmetre al pacient a una intervenció quirúrgica complicada.

La tècnica, coneguda com criobiopsia endobronquial, ja s'ha utilitzat en 6 pacients sense cap tipus de complicació i amb molt bons resultats. La seua utilitat radica que, a diferència de la biòpsia transbronquial convencional, possibilita obtenir mostres de teixit de major grandària i millor preservades per a l'estudi anatomopatológico, ja que abans d'extraure-la, la mostra es congela usant una criosonda i aquesta congelació permet que no hi haja cap tipus d'alteració dels teixits extrets.

Així mateix, aquest tipus de tècnica és molt menys invasiva que les biòpsies quirúrgiques a cel obert que s'utilitzaven fins ara per a confirmar el diagnòstic d'una EPID quan la resta de proves no eren concloents i es pot realitzar de forma ambulatoria.

"Les EPID són un grup de trastorns pulmonars, la majoria molt rars, en els quals els teixits que envolten els alvèols (intersticio) s'inflamen i resulten danyats, provocant fibrosis pulmonar i, amb açò, dificultat per a respirar i tos seca. Les més comunes són la fibrosis pulmonar idiopática i la sarcoidosis i, encara que es coneixen més de 150 causes d'aquestes malalties, quasi el 70% tenen una causa desconeguda. El nostre gran repte és aconseguir un diagnòstic el més primerenc possible", assenyala la doctora Eva Martínez Moragón, cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Doctor Peset.

No obstant açò, el diagnòstic diferencial de les malalties pulmonars intersticiales difuses és moltes vegades un procés complex que requereix d'un equip multidisciplinari i de l'obtenció de mostres de parènquima pulmonar (teixit alveolar). En l'Hospital Universitari Doctor Peset aquest equip està format per especialistes en Anatomia Patològica, Pneumologia i Radiodiagnóstico.

Ara, amb la incorporació de la criobiopsia endobronquial serà més fàcil arribar a un diagnòstic adequat sense haver de sotmetre al pacient a una intervenció quirúrgica complexa. El nou procediment es realitza mitjançant videobroncoscopio, sota anestèsia general i ventilació mecànica. De cada pacient es prenen, com a mínim, 4 mostres vàlides d'aproximadament mig centímetre de diferent segment.

A més, la tècnica està en tot moment guiada per escopia (imatges de rajos X) per a evitar, per exemple, causar un neumotórax si es toca la paret pleural, i es treballa amb un catèter amb pilota d'oclusió que es col·loca en la zona de presa de biòpsia per a controlar i taponar una eventual hemorràgia. Després de la finalització del procediment es realitza una radiografia de tòrax de control i el pacient roman una nit en observació abans de tornar al seu domicili.

"Estem davant una tècnica mínimament invasiva, en la qual s'accedeix a la zona a biopsiar a través de la boca, amb molts avantatges per al pacient, i que ens permet realitzar un diagnòstic més eficient de les malalties pulmonars intersticiales difuses. Es tracta d'un procediment relativament nou que encara no s'ha generalitzat en tots els hospitals però que volem potenciar i consolidar per la seua utilitat", assegura la doctora Martínez Moragón.

La criobiopsia endobronquial es realitza en l'Hospital Universitari Doctor Peset per un equip format per 2 broncoscopistas (doctor Ignacio Inchaurraga i la doctora Susana Herrera), professionals d'infermeria i l'ajuda d'una anestesista i un tècnic en radioscòpia. A més de para el diagnòstic de les EPID, la criobiopsia pulmonar també pot utilitzar-se per al tractament de lesions obstructivas dels bronquis provocades en algunes ocasions per tumors

Arxivat a:

Destacats