El Consell recorda la prohibició de llançar material pirotècnic en terrenys forestals o a menys de 500 metres d'ells

Guardar

material pirotecnico
material pirotecnico

El Consell recorda que està prohibit el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen produir-ho, en terreny forestal, en les zones limítrofes o a una distància inferior a 500 metres.

Així ho estableix la llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en l'article 57, que, com a mesura precautòria general, prohibeix l'ús del foc en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana i el reglament que ho desenrotlla en el decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern valencià.

Els incidents ocasionats per espectacles pirotècnics i per llançament de coets, tant per part d'adults com de menors, són a causa d'una negligència o a causes accidentals. En els últims 10 anys s'han produït un total de 56 incendis per estos motius.

El perill dels castells i les 'mascletàs' aèries per al terreny forestal resideix en què es desprenen diversos punts de foc en cada explosió i que, a més, aconsegueixen llargues distàncies. L'altura màxima d'un efecte pirotècnic depén del seu calibre (diàmetre) , que sol anar des dels 60-70 m per a carcasses xicotetes (50 mm de diàmetre) , fins als 340 m, per a carcasses grans (350 mm de diàmetre).

Per a comprovar si el punt de llançament d'un castell o mascletà aèria es troba a menys de 500 metres del terreny forestal, i en conseqüència prohibida per la normativa de prevenció d'incendis forestals, es pot consultar el visor cartogràfic de la Generalitat: el visor cartogràfic de la Generalitat.

A més, el material pirotècnic usat en 'passejades', 'correfocs', 'despertades' o qualsevol altra modalitat tradicional es troba regulat en l'àmbit autonòmic pel decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades en la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia. També hi ha un reglament d'articles pirotècnics, i les seues instruccions tècniques complementàries, d'àmbit nacional.

En les urbanitzacions que es troben en la interfície urbà-forestal, és convenient extremar les precaucions i advertir del risc que suposa l'ús de foc, llançament de coets, globus o artefactes que continguen foc.

En este cas, cal disposar de mitjans d'autoprotecció, per si ocorreguera algun incident o fuga de material pirotècnic, i ser conscients que la presència de mitjans d'extinció no exclou de les obligacions i regulacions en l'ús d'este material. És convenient que l'entitat organitzadora, dispose d'un esdeveniment alternatiu, per si, arribat el cas, no s'autoritzara l'ús del material pirotècnic.

A més, si la manifestació festiva en què s'utilitza material pirotècnic no llançat, o amb foc terrestre, o estàtic es realitza a menys de 500 metres del terreny forestal, requereix, entre altres, autorització de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural.

No obstant això, en el cas que es decrete nivell 3 de preemergència, quedaran suspeses totes les autoritzacions concedides per a activitats en la muntanya o a menys de 500 metres.

Arxivat a:

Destacats