El Consell realitza la primera subhasta d'herències abintestat

Els ingressos de la subhasta es destinaran a fins socials i al Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat

Guardar

dinero ep
dinero ep

La Conselleria d'Hisenda subhastarà un total de nou immobles, distribuïts en huit lots diferents, procedents d'herències abintestat en les quals la Generalitat ha sigut declarada hereva, els ingressos de la qual es destinaran a finalitats d'interés social i mecenatge cultural, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En total, el preu d'eixida acumulat d'aquests nou immobles en primera subhasta aconsegueix els 844.196 euros i en cas d'arribar a quarta subhasta el preu seria de 518.440 euros.

Es tracta de la primera subhasta d'aquestes característiques els ingressos de les quals es destinaran a finalitats d'interés social i a mecenatge cultural, complint d'aquesta manera amb el que s'estableix en el nou Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual s'adapta la tramitació d'expedients d'herències intestades a la normativa estatal bàsica.

En concret, els ingressos obtinguts d'aquestes subhastes es destinaran dos terços a finalitats d'interés social i el terç restant a actuacions del Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat.

La presentació d'ofertes es realitzarà preferentment en el Registre General de la conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en un termini d'un mes des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el DOGV. El plec de condicions que regiran les subhastes pot consultar-se en la Direcció General del Sector públic i Patrimoni de la conselleria.

Les proposicions econòmiques es presentaran en sobre tancat i les ofertes per a les subhastes segona, tercera i quarta únicament s'obriran, mitjançant el procediment de subhasta successiva, és a dir, en el cas que la subhasta immediata anterior quede deserta.

El termini per a la presentació de les ofertes comença demà, dia 24 d'octubre, i la data de l'obertura de les citades ofertes, que es durà a terme en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, situada al carrer de la Democràcia, 77, de València, es publicarà pròximament en el DOGV.

IMMOBLES A SUBHASTA

Els nou immobles que salen a subhasta s'ofereixen en huit lots, dels quals el de major import d'eixida és el corresponent a un habitatge urbà residencial amb parcel·la en Campolivar (Godella), el valor de la qual en primera subhasta és de 486.336 euros.

De la mateixa manera se subhasten un pis situat al carrer Sagasta d'Elda, un habitatge i una parcel·la confrontant al carrer Salvador de Llíria, un habitatge al carrer Filipines, de València, un local comercial al Grau de Castelló, el 50% d'un habitatge al carrer Pierre Boulez de Xàbia, unes parcel·les rústiques en la partida Terrafort de baix de Xàtiva i una parcel·la d'oliveres en la partida Després del sant a Castellnovo.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'organisme encarregat de tramitar els expedients per al reconeixement en favor de la Generalitat dels drets com a hereua abintestat d'aquelles persones que hagen mort sense testar i sense deixar hereus legals i el veïnatge civil dels quals siga la Comunitat Valenciana.

Destacats