El Consell intervé entre l'Ajuntament de Sagunt i Lafarge

L'objectiu és cercar un acord que done continuïtat a l'empresa en la localitat.

Guardar

El Consell ha mantingut una reunió, a través de les conselleries d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, amb l'Ajuntament de Sagunt i l'empresa Lafarge per a desbloquejar la situació i cercar un acord que done continuïtat a l'empresa en la localitat.

Durant la reunió, s'ha avançat en l'acostament de postures per a compatibilitzar els interessos de l'ajuntament, que es mostra favorable a la continuació de les extraccions en el paratge denominat Salt del Llop, que vol protegir la zona dels Margues i que no s'oposa al fet que l'activitat es trasllade a la zona del Piñal; i els interessos de la cementera, que vol continuar la seua activitat a Salt del Llop i no té inconvenient a treballar en la zona del Piñal.

A més, tant l'ajuntament com l'empresa han decidit revisar l'actual conveni de col·laboració que mantenen per a compatibilitzar els interessos de tots dos, de manera que no es puguen donar diferents interpretacions i es genere la màxima seguretat jurídica.

De fet, ambdues parts s'han emplaçat, a instàncies del Consell, a preparar una nova redacció d'aquells aspectes del conveni que generen conflicte i posar-los en comú a primers del mes de juliol, per a avançar cap a una solució definitiva.

El secretari autonòmic de Medi ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro, ha afirmat que "la qüestió en la qual va a treballar-se és en la revisió del conveni perquè garantisca que la desprotecció dels Margues i l'obertura del Piñal es puga fer alhora. En el conveni actual açò no queda suficientment clar, com ho demostra que tant l'ajuntament com l'empresa fan interpretacions diferents". Julià Álvaro ha expressat la voluntat de les parts per a desbloquejar la situació i arribar a un acord.

Arxivat a:

Destacats