El Consell col·labora amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar l'Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible

Guardar

Valencia
Valencia

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) amb l'objectiu de promoure l'Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible a la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i la FVMP es comprometen a impulsar activitats per a difondre, informar, sensibilitzar i formar sobre l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'ONU entre els municipis valencians.

Entre unes altres, col·laboraran per a millorar les capacitats dels càrrecs públics i del personal de les administracions públiques locals implicats en la política de cooperació i donar resposta a tots els canvis que demande l'Agenda 2030.

A més, duran a terme accions de sensibilització sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible; habilitaran espais i mitjos tècnics per a realitzar jornades i actes; crearan un fòrum per a intercanviar experiències; i informaran, a través de la seua pàgina web corporativa, sobre les notícies o actes d'interés per a ambdues institucions.

Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys i comptarà amb una comissió mixta per al seu seguiment, que estarà integrada per dos representants de la Direcció general de Cooperació i Solidaritat i dues de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que seran triats pel seu president.

Així mateix, les entitats locals que vulguen formar part de l'Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible a la Comunitat Valenciana hauran d'efectuar una declaració d'adhesió amb els termes de l'Acord del Consell que es van aprovar el passat 15 de gener de 2016, així com assumir els drets i les obligacions que corresponguen i les condicions establides en el present conveni de col·laboració.

Destacats