El Consell autoritza l'inici del procediment de contractació del servei d'avions destinats a l'extinció d'incendis

Guardar

incendios
incendios

El Consell ha acordat autoritzar la subscripció del contracte del servei d'avions destinats a l'extinció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana, amb un preu de licitació que ascendeix a 5.806.117 milions d'euros (sense IVA) i un valor benvolgut del contracte de 13.934.680 euros, ja que és prorrogable per altres dotze mesos més.

El servei d'avions que ix a licitació s'ha dividit en dos lots, avions de terra i amfibis, amb l'objecte d'aconseguir una major concurrència. S'estableix un mínim de tres avions i fins a un màxim de nou, en funció del període de risc d'incendis forestals.

En el contracte s'inclouen tots aquells aspectes relacionats amb l'operativitat dels avions i les missions a les quals se'ls destina, així com els aspectes relacionats amb l'operativitat de les mateixes en bases aèries: el subministrament de retardant químic de llarga i curta durada que han d'utilitzar els avions, subministrament d'aigua a les bases, la reparació, millora i el manteniment de les pistes aèries i instal·lacions i dels equips de mescla i càrrega d'aigua amb retardant i de càrrega de combustible; el personal de recolze en les bases, necessari per a l'operació de les aeronaus.

A partir del moment de l'autorització de la subscripció del contracte per part del Consell, s'obri el procediment ordinari de contractació, seguint els terminis establits per la normativa de la Llei de Contractes del Sector Públic. El termini d'execució serà de dotze mesos des de la data d'adjudicació del servei.

Arxivat a:

Destacats