El Consell aprova la contractació d'una assistent virtual per a resoldre dubtes de la COVID-19

Guardar

teletrabajo ep
teletrabajo ep

El Ple del Consell ha aprovat la contractació d'emergència d'un servei de disseny i manteniment d'una assistent virtual intel·ligent, per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a resoldre dubtes sobre la COVID-19 a empreses, persones autònomes, comerços i treballadors i treballadores en general.

Aquesta assistent virtual, denominada 'Carina', està en funcionament des del passat 30 de març amb l'objectiu de fer més accessible la informació sobre la situació econòmica i laboral generada per la declaració de l'estat d'alarma mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març.

La crisi sanitària originada per la COVID-19 està suposant un considerable increment de les consultes de la ciutadania en les matèries que són competència de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que han fet necessària la contractació d'aquest servei de disseny i manteniment de 'Carina' per a poder atendre-les.

Aquesta situació de crisi, unida a la dificultat per a canalitzar la informació a través dels conductes ordinaris, a conseqüència de l'obligada reducció al mínim de la presència física dels treballadors de la Conselleria d'Economia Sostenible en el seu lloc de treball, ha fet imprescindible establir aquest mecanisme addicional d'informació.

Des de la seua posada en funcionament, l'assistent virtual intel·ligent ha atés un total de 897 converses, 2.790 missatges i a 830 usuaris.

Per a poder accedir a 'Carina' n'hi ha prou amb entrar a la pàgina web que la Conselleria d'Economia Sostenible ha elaborat amb tota la informació relativa a la COVID-19 i la seua repercussió en l'activitat econòmica de la Comunitat Valenciana.

Aquest nou recurs virtual s'uneix al telèfon 900 35 31 35, posat en marxa per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que està operatiu les 24 hores del dia durant cada dia de la setmana i que respon també les qüestions de tipus laboral o empresarial (no sanitàries) que puguen sorgir per part d'empreses, comerços, persones autònomes i aturades.

Règim excepcional contractació

L'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix un règim excepcional quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics.

En aquestes situacions, l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, donant compte d'aquests acords al Consell en el termini màxim de trenta dies.

La utilització de l'assistent virtual 'Carina' ha sigut contractada a l'empresa One Million Bot S.L. per un cost de 7.260 euros.

Arxivat a:

Destacats