El Consell aprova l'avantprojecte de la nova Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Generalitat

Guardar

Ley
Ley

El Consell ha aprovat l'avantprojecte de la nova Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, un instrument renovat en l'àmbit de la cooperació valenciana al desenvolupament i que forma part de la salut democràtica de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat manté un compromís internacional cap a un món més lliure, just i en pau. En esta línia, la política de cooperació al desenvolupament del Govern valencià té com a objectiu promoure el desenvolupament humà sostenible, impulsant processos democràtics, bon govern, foment de la pau i respecte als drets humans, considerant a les persones titulars de drets i a les administracions titulars d'obligacions.

L'avantprojecte de llei es tradueix en una política de cooperació al desenvolupament que aconseguisca la resta de polítiques públiques i que incorpore nous actors i noves veus, com a acció de govern però també com a orientació de totes les polítiques públiques valencianes, incloent-hi a agents socials i econòmics i als ciutadans valencians.

Així mateix, la futura llei fa seus els compromisos del Pacte Valencià contra la Pobresa, document de consens signat en 2009 per tots els partits amb representació en Les corts, per a lluitar contra la pobresa i a favor del desenvolupament sostenible dels pobles.

El nou text legal en matèria de cooperació obrirà així nous espais, modernitzarà i articularà els diferents elements que constitueixen la política de la Generalitat, implicant al seu torn a totes les conselleries, a més d'adequar-se a la realitat i reptes actuals, encaminats a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU.

L'Agenda 2030, integrada per 17 objectius i 169 metes, constitueix el marc de totes les polítiques de cooperació i desenvolupament, a més de representar una oportunitat excepcional a les comunitats i autoritats locals, regionals i internacionals per a treballar juntes sobre bases innovadores, centrades en els drets humans dels pobles.

Nova eina global de cooperació

L'avantprojecte de Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Generalitat és la nova eina global de la cooperació valenciana, atés que les actuacions que arreplega incorporen els cinc eixos centrals plantejats per l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de l'ONU i els principis per a contribuir al seu compliment: Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Aliances.

Així mateix, el nou text legal té un enfocament multidimensional i proposa des de la perspectiva de gènere i els drets humans, la base de les actuacions territorials que integren la dimensió social, econòmica i mediambiental de l'Agenda 2030.

L'avantprojecte de Cooperació i Desenvolupament Sostenible és a més inclusiu. Tracta d'afavorir i reforçar les aliances entre les ONGD i la resta d'agents i actors de la cooperació valenciana al desenvolupament, incorporant a més nous actors i noves veus, amb la participació de cooperatives, empreses, organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat.

La Generalitat ha elaborat una normativa en matèria de cooperació més participativa per a enfortir el diàleg polític i social amb les ONGD, impulsant mecanismes de coordinació i col·laboració per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

En definitiva, es tracta d'un nou text legal que a més promou la cultura de l'avaluació i reforça la transparència i rendició de comptes, tot açò, amb l'objectiu de visualitzar la petjada de la Generalitat en l'exterior i optimitzar l'impacte de les polítiques de cooperació valencianes.

L'avantprojecte de Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Generalitat s'estructura en sis capítols, 31 articles, quatre disposicions addiciones, una derogatòria única i tres disposicions finals.

En el text de l'avantprojecte es plasma al seu torn la creació de l'Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 2030, la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l'Agenda 2030 i el Consell territorial per al compliment de l'Agenda 2030.

Arxivat a:

Destacats