El Consell aprova convenis de col·laboració amb la FVMP, FESORD, la Federació de Pilota i Creu Roja per al foment del multilingüisme en l'àmbit social

Guardar

Valencia
Valencia

El ple del Consell ha aprovat quatre convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Federació Valenciana de Municipis i províncies, la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, la Federació de Pilota Valenciana i Creu Roja Espanyola, per al foment del multilingüisme en l'àmbit social.

Aquests acords tindran una dotació econòmica total de 100.000 euros per a 2016, i se subscriuen en el marc de l'interés manifestat per totes les parts per desenvolupar programes d'activitats per a la promoció de l'ús del valencià.

Cal destacar que la Conselleria d'Educació subscriu per primera vegada aquest acord amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD) i la Federació de Pilota Valenciana.

En concret, a través del conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i províncies, la conselleria aportarà la quantitat de 30.000 euros, destinats a finançar les accions de manteniment de l'Oficina de Promoció de l'Ús del Valencià de la Federació, promocionar l'ús del valencià en l'àmbit d'actuació de l'entitat, difondre les ajudes a l'ús del valencià entre ajuntaments i mancomunitats, organitzar cursos per al personal de la federació, així com accions formatives per a tècnics lingüístics d'entitats locals o realitzar campanyes de promoció social del valencià.

Quant al conveni amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, la conselleria aportarà 20.000 euros per al finançament de cursos de formació en valencià per a persones sordes, així com per a realitzar un estudi sobre la variació lingüística en el territori valencià de la llengua de signes, i una campanya de sensibilització escolar respecte del col·lectiu de persones sordes.

Així mateix, també es contribuirà a finançar l'elaboració de material sobre la història del valencià adaptat a la llengua de signes i al foment de la lectura del valencià a través de la llengua de signes.

Quant al conveni amb la Federació de Pilota Valenciana, Política Lingüística també aportarà 20.000 euros que es destinaran a accions com ara l'actualització i manteniment de continguts de la pàgina web amb preferència del valencià, utilització del valencià com a llengua vehicular preferent en el projecte educatiu 'Pilota a l'Escola', redacció en valencià de tot el material de papereria de la Federació, de les publicacions i elements publicitaris i dels elements d'identificació interna i externa de la Federació, així com realització d'una campanya de promoció de la pràctica de la pilota valenciana en valencià.

Finalment, el conveni amb Creu Roja Espanyola tindrà una dotació de 30.000 euros per a organitzar cursos de reforç de valencià per als fills en edat escolar de la població immigrant, incrementar el nombre de cursos de valencià destinats a la població immigrant o no escolaritzada, incloure el valencià com a matèria de coneixement en els cursos de l'Escola d'Acollida, i realitzar activitats de suport a l'aprenentatge a l'aula (tallers, cinefòrums, xarrades…).

Arxivat a:

Destacats