El Consell agilitza la reactivació de l'economia valenciana amb la tramitació "exprés" de projectes per a accedir als fons europeus

El decret llei simplifica els tràmits per a posar en marxa amb "caràcter urgent" actuacions estratègiques

Guardar

monica oltra vicent soler
monica oltra vicent soler

El Ple del Consell ha aprovat hui un decret llei de mesures urgents en matèria economicofinancera que simplifica i agilita la tramitació dels projectes i inversions incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats pels mecanismes europeus Next Generation i REACT per a impulsar la reactivació de l'economia valenciana després de la crisi generada per la Covid-19.

Així mateix, permet accedir a la quantitat més gran possible de recursos europeus per a transformar el model productiu de la Comunitat Valenciana cap a una major resiliència, sostenibilitat i digitalització. En aquest context, fins al moment, la Generalitat ja ha presentat prop de 200 projectes per un valor que ascendeix a 12.000 milions d'euros.

ELS TERMINIS ES REDUIRAN A LA MEITAT

Entre les novetats d'aquest decret llei cal destacar que permetrà la tramitació d'urgència dels expedients vinculats als projectes i inversions finançades per fons europeus. En aquest sentit, els terminis previstos es reduiran a la meitat, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos per a garantir en tot moment la seguretat jurídica.

La urgència de les mesures relatives a la gestió i tramitació dels fons europeus ve motivada pels breus terminis exigits pel reglament europeu per a dur a terme les actuacions, ja que almenys el 60% dels compromisos de despesa han de contraure's abans del 31 de desembre de 2022. En qualsevol cas, es mantenen els controls i fiscalització dels expedients durant tot el procés de la seua tramitació.

Per tot això, es podrà recórrer també a la tramitació anticipada de qualsevol mena d'expedient de despesa abans que finalitze l'exercici, amb càrrec a l'exercici posterior, sempre que es garantisca l'existència de fons per a possibilitar la seua execució com més prompte millor.

A més, i malgrat disposar d'un caràcter urgent, els projectes que tinguen una transcendència significativa per la tipologia el seu procés de gestió o per a garantir que la seua aplicació s'adequa a les directrius de la Unió Europea, estaran sotmesos també a un règim de control previ i verificació.

"FACILITAR LA GESTIÓ DE FONS PÚBLICS"

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, destaca que aquesta norma respon a la necessitat del Consell de "fer front a la reconstrucció de l'economia valenciana i facilitar els processos de presa de decisió i de gestió de fons públics per a reparar els danys d'aquesta crisi".

En aquest sentit, assenyala la importància de desenvolupar eines com aquesta "que ens permeten concentrar aquest esforç financer en un període reduït de temps, que s'inicia ja en 2021, i que fa imprescindible adoptar de manera immediata una sèrie de normes com aquest decret llei, que permetrà als òrgans de l'Administració autonòmica responsables de mobilitzar les inversions disposar a temps d'instruments adequats per a maximitzar la posada en marxa dels projectes per a captar el volum més gran possible de recursos".

"EXCEPCIONAL GRAVETAT"

Per part seua, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha remarcat que "l'excepcional gravetat i profunditat de la crisi que està travessant la Comunitat Valenciana a conseqüència de la Covid-19 exigeix al Consell actuar amb celeritat per a eliminar qualsevol obstacle que puga entorpir la posada en marxa i el desenvolupament d'aquestes mesures de recuperació" encara que, això sí, ha reiterat "garantint en tot moment el necessari control i seguretat jurídica".

D'aquesta manera, Soler ha detallat que el decret té com a objecte, d'una banda, "la mateixa agilitació dels procediments i actuacions relacionades amb el Pla de Reconstrucció" i, per un altre, "la modernització de l'administració valenciana per a abordar eficientment la reconstrucció de l'economia i corregir les febleses que hem detectat en alguns procediments administratius" en la línia de l'estipulat en l'RDL 36/2020 del Govern central.

"El nostre objectiu és que la recuperació siga tan ràpida com siga possible i que, alhora, garantisca tots els mecanismes de control necessaris", afirma el conseller.

SERVEI 99

En l'àmbit comptable, Hisenda podrà crear, dins de cada secció pressupostària, el Servei 99 "Mecanisme de Recuperació i resiliència", en el qual s'integraran els programes pressupostaris necessaris per a assegurar una "gestió eficient i àgil" d'aquests fons.

A més, els programes es podran dotar addicionalment amb fons propis, sempre que tinguen per objecte cofinançar o complementar actuacions o projectes associats a l'esmentat mecanisme.

Per part seua, les entitats del sector públic instrumental que siguen responsables de la gestió d'aquests fons hauran d'adoptar les mesures necessàries per a identificar la despesa realitzada en els projectes o iniciatives finançades i assegurar el seu seguiment i control.

Destacats