El C.D. Carlet de persones majors depenents ofereix formació a les famílies dels usuaris

Guardar

16-10-1 CD Carlet IVAS 1
16-10-1 CD Carlet IVAS 1

El Centre de Dia Carlet per a majors dependents, pertanyent a l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS), ofereix formació específica a les famílies dels usuaris sobre l'atenció i les cures que requereixen aquestes persones.

Aquest recurs, que disposa de 40 places per a persones majors en situació de dependència, realitza xarrades i sessions grupals dirigides als familiars, així com classes d'actualització per a tot l'equip de professionals, que s'emmarquen en el Pla de formació i el programa d''Intervenció i suport familiar' del centre.

En elles s'aborden pautes, aptituds i actituds, i habilitats adequades per a la cura de persones amb algun tipus de dependència, generalment majors amb demència. A més, els assistents adquireixen coneixements sobre productes i tècniques de suport per a aprendre a manejar-les.

També, s'imparteixen matèries relatives al respecte a la persona cuidada, l'afecte i la positivitat, l'alimentació, inapetència i/o desnutrició, coneixements i pautes respecte a la pèrdua cognitiva i funcional, i l'adaptabilitat de l'entorn més proper per a afrontar els canvis que es produiran.

Per a il·lustrar aquests coneixements en les classes es disposa de material de fisioteràpia, teràpia ocupacional i d'infermeria, documentació escrita i en suport gràfic, a més d'un maniquí amb el qual s'efectuen els assajos de primers auxilis, posicions correctes i simulació de cures.

Personal qualificat i especialitzat

Així mateix, i dirigit als professionals d'aquest recurs, es desenvolupen tallers centrats en l'actualització de les habilitats i actituds del cuidador professional, perquè es refresquen els coneixements adquirits i els procediments establits en la prestació de suports a l'usuari.

A més, el centre ha incorporat, per a la labor diària que realitza l'equip multidisciplinari, alguns coneixements basats en les bones pràctiques recollides en el projecte europeu Training for Inclusion of Ageing people with disabilities Trough Exchange (TRIADE), emmarcat dins de la convocatòria Erasmus+, sobre diversitat funcional i envelliment, en el qual participa el IVAS al costat d'entitats socials de Bèlgica, França, Holanda, Itàlia i Suècia.

Aquesta iniciativa europea, pertanyent a la convocatòria ERASMUS+, té per objecte intercanviar coneixements, així com realitzar pràctiques formatives entre els professionals del sector de la Discapacitat dels països socis, que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida de les persones majors amb algun tipus de diversitat funcional.

Futurs professionals del sector soci-sanitari

D'altra banda, el Centre de Dia Carlet del IVAS manté un conveni de col·laboració amb Instituts del municipi o propers a ell per a l'engegada de pràctiques no laborables per a estudiants dels plans formatius actuals en matèria soci-sanitària.

En la realització d'aquestes pràctiques, els alumnes van acompanyats de les gericultores del centre, tenen com a tutora a la DUE que, a més, els explica la part teòrica de les pràctiques i els proposa reptes perquè generar en ells una major motivació.

Totes aquestes iniciatives contribueixen al benestar de les persones majors dependents i les seues famílies, ja que faciliten eines útils per a visibilitzar les seues necessitats i els ajuden a l'hora de desembolicar-se en el seu entorn, i, a més, milloren la qualificació dels treballadors del sector per a una millor prestació del servei.

Arxivat a:

Destacats