Educació ofereix 76.283 places a les Escoles Oficials d'Idiomes

Guardar

La Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport oferirà per al pròxim curs 2016-17 un total de 76.283 places en les 17 escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Cal destacar que la conselleria està treballant en el disseny d'un mapa que arreplegue les necessitats reals d'aquests ensenyaments de règim especial i d'aquesta manera es puga adaptar l'oferta a la demanda, la qual cosa respon a la voluntat de la Conselleria de realitzar una planificació més acurada amb la finalitat d'arribar a més persones i dinamitzar els espais com a centres de permanent contacte amb les llengües.

Per províncies, a Alacant existeixen un total de 8 escoles oficials d'idiomes (Alacant, Alcoi, Benidorm, Dénia, Elda, Elx, Oriola i Torrevella) i 15 aularis, amb un total de 27.606 places ofertes. A València existeixen 8 escoles oficials d'idiomes (Alzira, Gandia, Llíria, Quart, Sagunt, Utiel, València i Xàtiva) i 24 aularis, amb un total de 37.144 places ofertes, i a Castelló existeix una Escola Oficial d'Idiomes i 9 aularis, amb un total d'11.533 places ofertes.

Del nombre total de places ofertes a les escoles d'idiomes de la província d'Alacant 1.839 correspon a la EOI d'Alcoi, 8.914 a la d'Alacant, 3.933 a la EOI de Benidorm, 1.286 a la de Dénia, 4.366 a la EOI d'Elx, 3.232 a la d'Elda, 1.559 a l'escola d'Oriola, i 2.477 a la EOI de Torrevella.

Quant a la EOI de Castelló oferirà un total d'11.533 places i les 8 escoles oficials d'idiomes de la província de València oferiran un total de 37.144 places, de les quals 3.844 correspon a la EOI d'Alzira, 3.876 a la de Gandia, 1.976 a la EOI de Llíria, 5.052 a l'escola de Quart de Poblet, 3.647 a la EOI de Sagunt, 1.186 a l'escola d'Utiel, 14.883 a la de València i 2.680 a la EOI de Xàtiva.

Per idiomes, el nombre total de places ofertes en alemany serà de 8.586, en francés el nombre de places serà d'11.338, i en anglés el nombre de places ascendeix a 38.839.

Quant a les places de valencià aconsegueixen la xifra de 3.279, les d'espanyol per a estrangers 2.581, i l'oferta de That's English és de 2.700 places, així com l'oferta d'italià 4.433.

Oferta de noves llengües

D'altra banda, la Direcció general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme potenciarà l'oferta d'idiomes amb la incorporació dels estudis de basc, romanés, japonés i neerlandés.

Quant a la presència del basc, respon al fet que vivim en un Estat plurilingüe i això s'ha de materialitzar amb accions d'oferta formativa en totes les comunitats autònomes. Per això, el pròxim curs s'oferirà 70 places de basca en la Eoi de València.

Quant al romanés, es tracta d'una aposta perquè la població nouvinguda concentrada preferentment a les comarques de Castelló pot mantenir-se en la seua llengua d'origen i puguen convidar a la societat perquè l'aprenga. Aquesta mesura es complementa amb el conveni signat per la conselleria amb les autoritats romaneses perquè els alumnes dels centres públics valencians, situats en poblacions on hi ha una presència significativa de la comunitat romanesa, puguen rebre formació lingüística en la seua llengua. En concret, l'oferta per al curs 2016-17 serà de 70 places en la EOI de Castelló.

La tercera llengua que s'incorpora als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes és el japonés, un idioma que representa una aposta clara per una llengua extraeuropea i de marcat caràcter comercial i tecnològic. Per això s'oferirà 70 places en la EOI de València. Finalment, el neerlandés també estarà present en l'oferta formativa, ja que es tracta d'una llengua europea amb un volum de persones immigrades important a Alacant, per la qual cosa la EOI d'Alacant oferirà 70 places el pròxim curs.

Arxivat a:

Destacats