Economia nega al València CF a prorrogar l'ATE del Mestalla i li insta a acabar-la abans de 2025

Climent recorda que "això no és un partit de futbol, és un projecte urbanístic" i defensa el seu treball "amb rigor i d'acord amb llei"

Guardar

Nou Mestalla
Nou Mestalla
Nou revés per al València CF. Fa uns dies es confirmava que els tècnics de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat consideraven que "no es compleixen els requisits" legalment establits per a prorrogar l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla. Ara és la Conselleria d'Economia Sostenible la que ha comunicat aquest dijous al València CF que li denega la seua proposta per a prorrogar l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla fins a 2030 perquè "no pot fonamentar-se en els termes exigits per la legislació aplicable" i li insta a concloure les obres abans de 2025, tal com estava previst.En tot cas, el departament que lidera Rafael Climent concedeix al club un termini de 10 dies hàbils per a presentar les al·legacions que considere oportunes, segons el preceptiu tràmit d'audiència. Així consta en l'informe que la Direcció General de Comerç ha remés aquest dijous al club, acompanyat dels informes previs elaborats per la Conselleria de Política Territorial i per l'Ajuntament de València.L'escrit d'Economia recorda que la seua negativa a prorrogar la ATE s'entén "sense perjudici de la facultat del promotor (València CF) d'instar una pròrroga quan siga notòria i manifesta la necessitat d'ampliar el termini d'execució per a finalitzar totes o part de les actuacions previstes en la ATE i acredite que això es deu a causes que no li són imputables". Això sí, una possible pròrroga no podrà excedir de la meitat del terme inicial de l'execució total.De moment, Economia dóna "continuïtat a l'execució de l'ATE en els terminis vigents", d'acord amb el que es preveu en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Si el club no presentara al·legacions, Economia emetria ja la corresponent proposta de resolució en el mateix sentit.D'acord amb la normativa, quan el contractista, per causes imputables a aquest, haguera incomplit l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, "l'Administració podrà optar per la seua resolució o per imposició de penalitats".En aquest cas, Economia sosté que el València CF ha incomplit la Fase I de les actuacions que contempla l'ATE i "la demora fa presumir raonablement la impossibilitat de complir la Fase II", que la seua primera subfase conclou a mitjan agost. No obstant això, al no haver-se complit encara el termini total (l'ATE caduca el 17 d'agost de 2025) i havent proposat el promotor la seua continuïtat, considera que "no procedeix la resolució de l'ATE en el present procediment" i aposta per la continuïtat de l'execució de l'ATE en els terminis previstos.La seua proposta va e nlínia amb el que ja advertia la Conselleria de Política Territorial, que també ha emés un informe en el qual sosté que "no es compleixen els requisits" legals per a prorrogar l'Actuació Territorial Estratègica del Mestalla. Per a l'àrea que lidera Arcadi España, la pretensió del promotor de prorrogar els terminis és "manifestament insuficient, tant en el plantejament de nova cronologia com en la seua execució".Des d'Economia recorden també que del certificat expedit per l'Ajuntament de València es desprén que "la inactivitat del promotor també ha afectat la presentació de projectes" i "és imputable al promotor el retard en l'execució de les actuacions contemplades en l'ATE".

EXECUTAR L'ATE, "EL MILLOR PER A VALÈNCIA I ELS VALENCIANISTES"

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha defensat en declaracions a Europa Press que el seu departament ha treballat aquest tema "sempre amb rigor, conformement a llei i demanant els informes pertinents" i lamenta que, "durant un temps, s'ha parlat molt d'aquesta ATE amb opinions", alguna cosa que cree que "no és positiu i més en projectes d'aquesta envergadura".En la seua opinió, "des de l'Administració i des de l'àmbit polític hem de ser assenyats i rigorosos, això no és alguna cosa de riure", ha advertit. La decisió sobre el futur de l'ATE depén del seu departament, previs informes de Territori, per la qual cosa censura que "algunes parts hagen parlat d'anar a la caducitat de l'ATE sense basar-se en criteris tècnics i jurídics".Climent ha volgut deixar clar que "això no és un partit de futbol, és un projecte urbanístic i consegüentment l'hem de tractar". Des del seu punt de vista, "s'han treballat molt les emocions i poc el cap i nosaltres, com a institució, hem de posar cap" en aquest assumpte, ha insistit.El conseller espera que "es donen les condicions perquè s'execute l'ATE del Mestalla". Al seu entendre, "és el millor que li podria passar a la ciutat de València i a tots els valencianistes del club", ha manifestat a Europa Press.

CRONOLOGIA PER A les FASES DE L'ATE

L'informe de la Conselleria d'Economia fa un repàs de les fases i terminis per a l'execució de l'ATE, que computen a partir de la seua entrada en vigor, 15 dies després de la seua aprovació --amb l'anterior govern del PP--, és a dir, el 30 de maig de 2015.La primera fase, que havia d'executar-se en un termini "improrrogable" de tres anys, fins a 2018, contemplava la demolició de les dependències municipals en desús en l'Avinguda d'Aragó, l'execució de la Fase I de la urbanització de la zona de l'antic Mestalla (estadi actual) i la construcció d'un hotel -adjudicat a l'empresa Expo Grup- sobre la parcel·la d'aquestes dependències municipals, i sobre la qual se situarà l'edificabilitat terciària transferida del denominat 'Solar de Jesuïtes'.La segona fase es divideix al seu torn en dues subfases. Una subfase 1, de tres anys, que contempla les correccions de l'estudi de mobilitat en l'àmbit de Corts Valencianes i la urbanització de l'entorn del nou Mestalla, l'execució i la posada en funcionament de l'estadi i les zones comercials en el seu àmbit. També s'assumia el compromís de construcció del poliesportiu de Benicalap.La subfase 2, amb una duració dos anys, abasta la demolició de l'antic estadi Mestalla, l'execució del terciari i aparcaments del subsòl en l'avinguda d'Aragó, la urbanització en aquest àmbit, l'execució de les mesures correctores de mobilitat per a aquesta zona i les relacionades amb la sostenibilitat urbana.Finalment, la tercera fase té una duració de dos anys en què es construiran de manera progressiva les edificacions sobre la rasant en la zona de l'antic Mestalla.
Destacats