Curs 2019-2020: Procés d'admissió per als centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana

Els criteris de baremació decantaran l’elecció del centre en el procés d’admissió

Guardar

aula
aula

El procés d'admissió per a l'alumnat d'Educació Infantil i Primària dels col·legis públics i concertats està a punt de començar. El pròxim 9 de maig arranca el termini per a enviar les sol·licituds d'admissió, que finalitzarà el 17 d'aquets mateix mes. Un tràmit necessari, que segueixen les famílies que incorporen per primer a vegada als seus fills i filles en el sistema educatiu, i sense el qual no es pot començar el període de matriculació.

D'aquesta manera, amb aquest procediment, no solament es pot matricular als menors en el primer curs d'Educació Primària, sinó també al segon cicle d'Infantil (3 anys), així com a les aules gratuïtes de 2 anys, que s'oferiran en col·legis públics i escoletes municipals, i que com ja van anunciar des de la conselleria d'Educació, en el curs 2019-2020, oferiran més de 15.000 places.

En el procés d'admissió als centres educatius públics i concertats, les famílies tindran l'oportunitat de seleccionar, per ordre de preferència, un total de deu centres escolars diferents. Serà el 30 de maig quan es publicaran les llistes provisionals, donant un termini de tres dies per a les al·legacions, i el 12 de juny es procedirà a la publicació de les llistes definitives de l'alumnat admés en cada centre. Finalment, del 13 de juny al 3 de juliol, començarà un nou procés, però aquesta vegada serà el de la formalització de la matrícula.

Això sí, el procés d'admissió dependrà d'un barem de punts per a aconseguir plaça en aquells centres en els quals la demanda siga superior a l'oferta de places disponibles. Així, els criteris de baremació seran els següents:

- 15 punts per cada germà o germana matriculats en el mateix centre sol·licitat.

- 5 punts si el pare, mare o tutors legals treballen en el centre sol·licitat.

- Proximitat del domicili o lloc de treball d'algun dels pares, mares o tutors legals, que es distribueixen en 10 punts si l'alumne pertany a l'àrea d'influència del centre o 5 en cas d'àrea limítrofa.

- 2 punts si la renda per càpita de la unitat familiar és igual o inferior a dos punts a l'IPREM (7.519,59 euros anuals).

- 3 punts per a les famílies beneficiàries de la Renda Valenciana d'Inclusió.

- Família nombrosa o família monoparental: 5 punts per a la categoria especial i 3 per a la categoria general.

- Discapacitat: 4 punts del 33 al 64% i 7 punts igual o superior al 65%. En el cas de discapacitat en els pares, mares o germans i germanes de l'alumne, per cadascun, 3 punts del 33 al 64% i 5 punts igual o superior al 65%.

En cas d'empat, una vegada sumats tots els punts, les places s'assignaran a l'alumne o alumna amb més punts per germans escolaritzats en el centre, amb l'objectiu de la reagrupació familiar. Si continuara existint empat, es recorreria a la lletra prioritària del cognom. Així mateix, en el procés d'admissió de l'alumnat Infantil de 3 anys, la lletra 'O' marcarà el desempat de punts.

Novetats en el procés d'admissió

A més dels tres punts per estar dins del programa de la Renda Valenciana d'Inclusió, els menors en acolliment familiar tindran prioritat a l'hora d'accedir a una plaça escolar en el centre que, en funció de cada circumstància, siga més favorable, bé per proximitat al domicili si es troba en acolliment residencial, o bé, en el cas d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció, per proximitat als centres en els quals altres membres de la família es troben escolaritzats.

Una altra de les novetats destacades és la protecció dels drets del menor enfront de progenitors que no convisquen junts o víctimes de violència de gènere. En aquest aspecte, la conselleria d'Educació ha aprovat un protocol que especifica que, en cas de desacord en l'elecció del centre, s'ajustarà al que determine el jutjat, mantenint la situació preexistent pel bé del menor.

Finalment, el procés d'admissió per al curs 2019-2020 protegirà en major mesura les dades personals dels sol·licitants. D'aquesta manera, en la publicació de llistes, tan sols apareixerà el número d'identificació de l'alumne, el nom i cognoms i el centre on s'ha obtingut plaça, juntament amb l'ordre de preferència, obviant la resta de detalls de la baremació.

Procés d'admissió per a Secundària i Batxillerat

La presentació de sol·licituds es realitzarà del 21 al 30 de maig, publicant-se les llistes provisionals l'11 de juliol. Les reclamacions s'obriran de l'11 al 15 de juliol, i es publicaran les llistes definitives el 18 de juliol.

La baremació en l'elecció del centre serà la mateixa, però a més sumarà l'expedient acadèmic per a l'accés a Batxillerat. Així, se sumarà la nota mitjana de l'ESO a la puntuació obtinguda en els apartats anteriors.

Destacats