Com serà el calendari d'admissió d'Infantil, Primària, ESO i Batxiller per al pròxim curs?

La Conselleria d'Educació ha publicat aquest dimarts el calendari de matriculació per al curs 2021-2022 | Podrà sol·licitar-se de manera telemàtica

Guardar

Colegio EP
Colegio EP

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV el calendari d'admissió i matriculació per al curs 2021-2022 dels nivells d'Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.

La presentació de sol·licituds d'admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 25 de maig al 2 de juny i la matriculació de l'1 al 16 de juliol. La publicació de places vacants es farà el 24 de maig.

Pel que fa a l'admissió en ESO i Batxillerat serà del 3 al 14 de juny i la matriculació del 26 al 29 de juliol. La publicació de places vacants es farà el 2 de juny.

La Conselleria d'Educació recorda que procediment d'admissió és especialment important per a les famílies que matriculen els fills i filles per al pròxim curs per primera vegada en Infantil de 3 anys, en les aules gratuïtes de 2 anys dels CEIP i en escoletes de titularitat de la Generalitat de 0-3 anys.

En Primària, ESO i Batxillerat les famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, ja que el fan servir només per a canviar els fills i filles de centre educatiu per diferents raons com, per exemple, pel canvi de residència d'una població a una altra.

MATRÍCULA TELEMÀTICA

El procés d'admissió és el primer tràmit que es fa per a l'escolarització per primera vegada o per a sol·licitar canvi de centre educatiu. El realitzen les famílies i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder fer la baremació i la determinació del centre educatiu on s'escolaritzen els fills i filles.

Aquest procediment va presentar l'any passat una novetat rellevant, pel fet que la gran majoria de les famílies realitzaren aquest tràmit de manera telemàtica en l'espai web 'telematricula.es'.

Aquesta tramitació, que va crear Educació de la Generalitat per a donar solució a un procediment marcat per la pandèmia i l'estat d'alarma, va resultar molt beneficiosa i pràctica a les famílies. Fruit d'aquesta experiència s'ha consolidat i s'ha establit com a l'opció preferent per a realitzar aquest tràmit a partir d'ara.

En aquests moments, la Conselleria està treballant en l'actualització de 'telematricula.es' i l'espai web estarà habilitat perquè estiga en funcionament en el calendari previst d'admissió que s'ha assenyalat.

L'espai web inclourà tota la informació per a realitzar el procediment d'admissió telemàtic, així com les respostes per a les preguntes freqüents que puguen sorgir per a fer el tràmit. En breu s'informarà en detall al respecte.

CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

2.1.- Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: fins al 24 de maig.

2.2.- Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 09.00 h. del 25 de maig fins a les 23.59 h del 2 de juny.

2.3.- Baremació dels diversos apartats de la sol·licitud en les diferents opcions per part dels centres afectats: del 3 al 9 de juny.

2.4.- Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d'Educació: del 3 al 9 de juny.

2.5.- Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 16 de juny.

2.6.- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació del resultat provisional fins a les 23.59 h del 18 de juny.

2.7.- Revisió de la baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que corresponguen a la vista de les reclamacions efectuades: del 16 al 22 de juny.

2.8.- Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 30 de juny.

2.9.- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu del procediment: un mes des de la publicació del resultat definitiu

- Matrícula:

3.1.- L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió, podrà avançar la formalització de la matrícula: del 16 al 30 de juny.

3.2.- Termini de formalització de la matrícula: de l'1 al 16 de juliol.

3.3.- Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants produïdes per renúncia o excedents: 19 i 20 de juliol.

3.4.- Comunicació per part dels centres de les vacants resultants a la Inspecció d'educació de la direcció territorial competent: 1 de setembre.

selectividad

CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A E.S.O I BATXILLER

2.1.- Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: fins al 2 de juny.

2.2.- Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h del 3 de juny fins a les 23.59 h del 14 de juny.

2.3.- Baremació dels diversos apartats de les sol·licituds en les diferents opcions per part dels centres afectats: del 15 al 21 de juny.

2.4.- Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d'Educació: del 16 al 22 de juny.

2.5.- Acreditació del requisit acadèmic entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2020-2021: els centres hauran introduït en l'aplicació informàtica ITACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a través d'aquesta plataforma: fins al 7 de juliol.

2.6.- Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si escau, la nota mitjana obtinguda: del 25 de juny al 7 de juliol.

2.7.- Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.

2.8.- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 h del 16 de juliol.

2.9.- Revisió de la baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que corresponga a la vista de les reclamacions efectuades: del 15 al 20 de juliol.

2.10.- Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.

2.11.- Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu del procediment: un mes des de la publicació del resultat definitiu.

- Matrícula:

3.1.- L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió, podrà avançar la formalització de la matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

3.2.- Termini de formalització de matrícula: del 26 al 29 de juliol.

3.3.- Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents per a l'alumnat que ha participat en el procés únic d'admissió: 1 al 3 de setembre.

3.4.- Comunicació de les vacants resultants a la direcció territorial competent: fins al 6 deseptiembre.

Destacats