Albalat de la Ribera desenvolupa el seu pla general amb l'ajuda de la Diputació

Guardar

Conxa Garcia con el alcalde de Albalat de la Ribera
Conxa Garcia con el alcalde de Albalat de la Ribera

La Diputació de València prestarà assistència tècnica al municipi d'Albalat de la Ribera per a redactar el seu pla general, tant l’estructural com el d'ordenació detallada, documents que permetran deixar arrere un planejament urbanístic basat en normes subsidiàries i definir les bases de creixement del municipi per als pròxims vint o trenta anys.

Des del 1992, les normes subsidiàries d’Albalat de la Ribera s’han modificat fins a dènou vegades, per això Felip Hernandis, alcalde del municipi, va considerar que era el moment d'escometre la redacció d'un pla general que marcara les línies de futur per al seu poble. «Teníem clar que calia fer-ho sí o sí, i estàvem convençuts que la millor opció era fer-ho a través de la Diputació de València, ja que els seus tècnics tenen l'experiència necessària per a dur a terme un projecte d'aquesta envergadura, i a més ens oferia l'oportunitat de, per ser un municipi de menys de 5.000 habitants, obtindre una subvenció del 40% a fons perdut» —ha dit Hernandis.

L'assistència tècnica de la Diputació consisteix en la contractació de l'equip redactor, la coordinació dels treballs per una arquitecta provincial i, en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants, com Albalat de la Ribera, l'assumpció del 40% del cost de la redacció del pla general.

De l'import que han d'abonar els ajuntaments, només el 10% s'aporta al principi, i es deixa el 90% restant per al moment en què el pla general estiga completament acabat, cosa que suposa un avantatge afegit per als ajuntaments.

Una de les particularitats que hauran de tindre’s en compte durant la redacció del pla general d'Albalat de la Ribera és l'existència de zones inundables.

Un pla urbanístic, turístic i industrialLa Diputació va publicar el mes de juliol passat el procediment obert per a contractar els treballs de redacció, l'import màxim dels quals és de 150.000 euros i el termini màxim d'execució, de sis anys, amb les pròrrogues incloses.

El pla general és el document que preveu les possibilitats de creixement d'un municipi en els àmbits urbanístic, turístic i industrial. Per tant, és un instrument bàsic sense el qual no és possible el desenvolupament de la localitat —tal com explica José Luis Romero, tècnic del Servei d'Assistència Tècnica a Municipis. La seua elaboració, no obstant això, és un procés complex i llarg que requereix la implicació coordinada d'un equip de professionals experimentats que ajude a encaixar les previsions i els desitjos dels ajuntaments amb les exigències legals en matèria d'urbanisme i medi ambient vigents en cada moment. Una prova d'aquesta complexitat és que, els darrers deu anys, s'han aprovat tan sols deu plans generals en la província de València, només un els darrers tres anys. Per aquesta raó, el paper coordinador de la Diputació resulta fonamental, sobretot per als municipis més xicotets, ja que la professionalitat i l’experiència acumulada durant anys pels tècnics provincials els permet prestar un assessorament valuós als ajuntaments i exercir de mediadors qualificats entre aquestos i els equips redactors.

Un total de 45 plans generalsEn l'actualitat, el Servei d'Assessorament i Assistència Municipal, que dirigeix la diputada Conxa García, està prestant assistència tècnica per a elaborar els plans generals de quaranta-cinc municipis de la província de València.

«El nostre objectiu principal és cobrir els treballs tècnics que els ajuntaments no tenen capacitat d'assumir per falta de personal i recursos, i la nova Diputació es bolcarà amb tots ells per a preparar i tramitar professionalment i àgilment les soŀlicituds d'assistència tècnica que requerisquen» —ha declarat García.

Arxivat a:

Destacats