Administració i sindicats inicien les actuacions per a crear el primer òrgan de diàleg social en el sector públic instrumental de la Comunitat Valenciana

Guardar

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha albergat la reunió preparatòria que portarà a la constitució del primer òrgan de diàleg social en el sector públic instrumental de la Comunitat Valenciana, tal com ve recollit en l'Acord de legislatura de la Taula General de Negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat. A aquesta trobada han assistit com a representants de l'Administració, la secretaria autonòmica de Model Econòmic i Finançament, Ángeles Conca; la directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, Empar Martínez Bonafé; el director general de Pressupostos, José Moreno; la directora general de Funció Pública, Eva Coscollà; i la directora general de Treball, Cristina Moreno. A la mateixa han assistit representants de diversos sindicats.

Segons fonts de la Conselleria d'Hisenda, "la creació d'aquesta Comissió de Diàleg Social del Sector Públic va a suposar una important fita, ja que és la primera vegada que es crea un òrgan de consulta, debat i participació quant a les qüestions de treball comuns que puguen afectar el personal del conjunt dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat".

Aquesta comissió serà de composició paritària i estarà integrada per dotze membres, sis d'ells pertanyents a l'Administració. En concret, formaran part el titular de la conselleria amb competències en el sector públic, el titular de la secretaria autonòmica amb competències en el sector públic, el titular de la direcció general amb competències en matèria de sector públic, el titular de la direcció general amb competències en pressupostos, el titular de la direcció general amb competències en matèria de funció pública, i el titular de la direcció general amb competències en matèria de treball.

Així mateix, aquesta comissió comptarà amb altres sis membres representants de les organitzacions sindicals que participen en l'àmbit del sector públic instrumental de la Generalitat.Funcions d'aquesta comissió

Entre les funcions que tindrà aquest òrgan està l'estudi, debat i elaboració de criteris i recomanacions sobre les qüestions de caràcter col·lectiu que puguen sorgir en els ens del sector públic instrumental en el seu conjunt, sense perjudici de la seua posterior negociació i aprovació en els seus respectius àmbits.

Aquesta comissió promourà el desenvolupament harmònic dels recursos humans en l'àmbit del sector públic instrumental, a través de propostes d'actuació que seran transmeses als òrgans de decisió corresponents. I serà també de la seua competència l'estudi, debat i proposta sobre l'estructura de la negociació col·lectiva en el sector públic instrumental, d'acord amb la legislació laboral i de gestió de la funció pública que resulte d'aplicació.

També participaran i seran sentides en l'estudi de les possibles reestructuracions que puguen tenir lloc en el futur i en la preparació de tot el relacionat amb el marc normatiu del sector públic. De fet, els sindicats s'han oferit a participar en el disseny de la futura llei del sector públic instrumental.

Totes aquestes qüestions es plasmaran en un futur acord de creació o resolució de la comissió, que regularà les funcions i composició de la citada comissió. La reunió està prevista que se celebre el pròxim dia 19 de juliol.

Arxivat a:

Destacats