Ontinyent traurà a licitació el manteniment de parcs i jardins per 1,9 milions d'euros anuals

Guardar

Ontinyent
Ontinyent

L'Ajuntament d'Ontinyent traurà en breu a licitació el servei de conservació i manteniment de la infraestructura verda i l'arbratge urbà de la ciutat per prop d'1,9 milions d'euros, iva inclòs. El Ple municipal tractarà en la seua sessió del mes de febrer l'aprovació del nou plec de condicions que farà possible la licitació del servei que esteva prestant-se provisionalment des d'agost de 2022 de manera directa pel consistori, en quedar desert l'anterior concurs públic.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que "quan va eixir a concurs públic el servei, el pressupost base de licitació va ser insuficient perquè el cost del servei, pel que hem pogut saber després, era deficitari, i perquè l'anterior empresa adjudicatària, pocs mesos abans de l'adjudicació i sense comunicar-ho a l'Ajuntament, va incrementar la plantilla adscrita al servei augmentant així els costos de personal que s'havia de subrogar. En quedar deserta la licitació anterior i no poder prorrogar el contracte, vam veure que la millor opció era prestar el servei temporalment per part de treballadors municipals fins que poguera adjudicar-se el servei en un nou concurs".

Sayo Gandia explicava que "el servei ha funcionat sense problemes tot aquest temps, però la situació no pot ser indefinida perquè comportaria una sèrie de problemes jurídic-administratius que complicaria la gestió i no asseguraria que tots els treballadors que s'ocupen del servei actualment pogueren continuar. Una vegada s'adjudique el nou contracte, els treballadors i treballadores que han prestat el servei hauran de ser subrogats per part de l'empresa adjudicatària", explicava.

Així les coses, després d'elaborar-se aquests nous plecs de condicions, seran sotmesos a aprovació plenària per traure a concurs el servei per 1.568.427 euros anuals més IVA (1.897.797 euros iva inc.). Aquesta xifra té en compte l'augment de l'IPC respecte a 2021, les modificacions salarials del nou conveni estatal de jardineria, així com noves millores en la prestació del servei.

Més personal, més vehicles i nous equipaments

Entre les millores i ampliacions respecte al concurs anterior, s'incrementa la plantilla actual en 2 persones treballadores per tal d'atendre nous espais i noves necessitats presents i futures, com ara el parc inundable de la Cantereria; el futur passeig pel riu Clariano contemplat al projecte de la CHX o nou arbrat viari, entre d'altres.

A més a més, s'incorporen reivindicacions del personal del servei actual en aspectes com vestuari addicional o formació en horari laboral. Igualment, s'incorpora l'exigència, per al mínim de vehicles i maquinària a adscriure al nou servei, de dos vehicles i una motosegadora addicionals, i els costos de materials com ara plantació de flor de temporada, tubs de drenatge en la plantació dels arbres o increment productes fitosanitaris i desinfecció.

Una volta es compte amb l'aprovació plenària dels plecs, podrà donar-se inici al procés de licitació i adjudicació del servei per als pròxims 4 anys.

Destacats