Adjudicades les obres de la planta potabilitzadora del Carraixet de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva inverteix més de 150.000 euros en la millora de l’abastiment d’aigua al disseminat

Guardar

Imatge del Carraixet de Xàtiva. Foto: Ajuntament de Xàtiva
Imatge del Carraixet de Xàtiva. Foto: Ajuntament de Xàtiva

Amb data 10 de juliol, l'Ajuntament de Xàtiva ha adjudicat les obres de construcció d'una estació de tractament d'aigües potables (ETAP) per al disseminat del Carraixet. L'empresa adjudicatària ha resultat ser King Diamond, S.L., amb un import de les obres que ascendeix a 155.148,58 euros. Amb aquesta intervenció s'espera dotar a aquesta zona urbana d'aigua potable en les condicions de salubritat que estableix la normativa, acabant amb una problemàtica que s'arrossega des de fa dècades.

Per a l'eliminació de nitrats s'ha elegit la tecnologia menys contaminant i més respectuosa amb l'aigua i el medi ambient. La solució tècnica escollida consisteix en l'eliminació de nitrats per tractament biològic transformant-los en gas nitrogen. En concret, la desnitrificació biològica heteròtrofa prevista per al Carraixet presenta avantatges com ara la retenció dels bacteris i microorganismes en els grànuls dels filtres biològics o un cabal de rebuig molt reduït, que es calcula en l'entorn de l'1,5% de l'aigua tractada. Aquest tractament biològic transforma els nitrats de l'aigua en gas inodor, innocu i present a l'atmosfera. No es generen pràcticament aigües de rebuig, mentre que tot el procediment té un baix consum energètic.

L'ETAP projectada combina els processos de filtració, adsorció i reducció biològica de compostos de l'aigua a tractar. El conjunt de la instal·lació ocupa poc espai, estalvia en energia i en consum de reactius i tendeix a millorar els costos de producció del bé produït. El sistema de desnitrificació biològica es compon de filtres biològics que eliminen una àmplia gamma de contaminants de l'aigua a través d'un procés biològic. Les substàncies contaminants són digerides pels microorganismes heterotròfics. La biomassa té una densitat més gran que l'aigua i així es pot suprimir de l'efluent mitjançant el rentatge del biofiltre.

Aquestes obres de construcció de la nova ETAP, la qual s'instal·larà junt amb l'actual dipòsit, permetran solucionar l'incompliment dels nivells de nitrats marcats per la legislació de Salut Pública en aquesta àrea residencial. D'aquesta manera la desnitrificadora podrà tractar un cabal de fins a 150.000 litres d'aigua al dia. Es preveu un temps de 3 mesos per a l'execució de les obres, per la qual cosa, s'espera que l'ETAP entre en funcionament abans de finalitzar l'any.

Destacats