Rafelbunyol aprova el pressupost de 2024 amb un increment del 12%

Guardar

Plenari de Rafelbunyol
Plenari de Rafelbunyol

L'Ajuntament de Rafelbunyol ha aprovat el seu pressupost per al 2024 amb els vots a favor del PSOE i Compromís i els vots en contra del PP i VOX, amb més de 10,8 milions d'euros.

El pressupost municipal ha passat dels 9.668.710,71 € en 2023 a 10.843.381,07 € en 2024, el que suposa un increment d'1.174.670,36 €, és a dir, el 12% més respecte a l'exercici anterior.

"És un pressupost que demostra la consolidació de la gestió municipal realitzada durant tots aquests anys i que donarà resposta a les necessitats d'una creixent població de quasi 10.000 habitants i garantirà uns serveis públics de qualitat. Treballem per aconseguir Rafelbunyol sostenible i segur, que vetla per la reducció de les desigualtats socials i garanteix les polítiques socials, potenciant una ciutadania activa i participativa i fomentant les grans inversions que permeten la regeneració i renovació urbana", afirma Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

L'Ajuntament no sols ha assolit augmentar el pressupost municipal sinó que ho ha fet a la vegada que lluitava per la reducció del deute públic. Una disminució del 93% del deute des de 2015, passant de 6,8 milions d'euros a menys de mig milió.

El pressupost aprovat destina quasi 2 milions, és a dir és del 15%, a polítiques de caràcter social. Polítiques que sustenten l'estat de benestar en Rafelbunyol, orientades al foment de la igualtat, ajudes d'emergència, persones majors, protecció de la infància, educació, foment de l'ocupació, foment del comerç local programes per a la conciliació familiar, etc.

Fran López, incideix que "Treballem per una localitat sostenible, cuidada i segura". Raó per la qual més de 2 milions d'euros aniran a la millora de la plantilla de Policia Local, Brigada Municipal, a les tasques de neteja i a la millora de la il·luminació, i de les instal·lacions dels parcs i jardins, a més de la inversió en energies netes i renovables.

Per altra banda, més del 13% del pressupost anirà destinat al foment de l'associacionisme, el desenvolupament d'activitats culturals, la promoció de l'esport i la posada en marxa d'activitats juvenils i de la infància.

En inversions cal destacar les aportacions municipals del Pla de Barris, per a la rehabilitació del barri Sant Pere i 138 dels seus habitatges, i el Pla d'Inversions per a les Millores en la via pública, en l'àrea industrial, en el sistema de sanejament de l'aigua i en el sistema d'enllumenat públic, entre altres.

Destacats