Sagunt treballa per a crear el I Pla de Diversitat Sexual

La Regidoria de Polítiques LGTBIQ+ iniciarà un estudi sociològic en la localitat per a crear el primer Pla de Diversitat Sexual

Guardar

Creació del I Pla de Diversitat Sexual a Sagunt
Creació del I Pla de Diversitat Sexual a Sagunt

La regidoria de Polítiques LGTBIQ+ està immersa en diferents reunions amb diferents organismes públics i serveis d'atenció que presta la Generalitat Valenciana per a poder estudiar, dissenyar i crear una programació anual concorde a les necessitats de la nostra ciutat. En aquest sentit, s'ha mantingut una reunió amb el regidor d'Igualtat i Diversitat de l'Ajuntament de Dénia, Javier Guy Scotto. Aquesta ciutat alacantina té un llarg recorregut en les polítiques de diversitat i és referent a nivell autonòmic en la implementació de drets i accions de gran importància i acceptació en la societat dianense. A més d'estar reconeguda per diferents organismes com els pioners en la millora del benestar de la ciutadania en Polítiques LGTBIQ+.

El regidor de Polítiques LGTBIQ+ de l'Ajuntament de Sagunt, Raúl Palmero, assenyala: «És el moment de tindre una visió àmplia de ciutat i crear polítiques on tota la ciutadania, sense exclusió, se senta valorada, respectada i atesa. Confiem que a poquet a poc crearem una societat més justa, igualitària i tolerant». Una de les primeres accions que s'impulsaran des del departament serà una anàlisi qualitativa de la situació del nostre municipi, així com el coneixement dels aspectes rellevants i necessaris del col·lectiu LGTBIQ+. La implementació es realitzarà mitjançant un pla de diversitat sexual que es desenvoluparà mitjançant un acord amb una universitat pública de la nostra comunitat per a afrontar la desigualtat existent entre veïns i veïnes, així com combatre els delictes d'odi, cada vegada més estesos en el nostre entorn, segons indiquen.

Palmero transmet que «les polítiques LGTBIQ+ són transversals en tots els àmbits del nostre dia a dia i és nostre haver d'afrontar de manera decidida la lluita pels drets de tots els/les/els ciutadanes de la nostra ciutat. La nostra aposta és decidida perquè ningú d'un pas arrere. I per tot això, farem valdre la llei del 23/2018 de 29 de novembre de la Generalitat Valenciana d'Igualtat de les persones LGTBIQ+». La llei 23/2018 de 29 de novembre estableix principis i mesures destinades a garantir en tota la seua plenitud la igualtat real i efectiva de les persones LGTBIQ+, així com per a la prevenció, correcció i erradicació de qualsevol discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, amb independència de la seua subjectivitat individual o percepció col·lectiva.

La finalitat de la present llei és establir les condicions per les quals els drets de les persones LGTBIQ+ i dels grups en els quals s'integren, siguen reals i efectius, facilitar-los la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social; i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament a la percepció social d'aquestes persones i establir mesures concretes per a aconseguir una societat més justa, lliure i basada en la igualtat de tracte i d'oportunitats de les persones LGTBIQ+ i en l'acceptació de la diversitat com un valor afegit.

Destacats